Geniet van de prachtige Hoegaardse natuur

Natuur in Hoegaarden

 

De winterlinde met veldkapel
Op een historisch kruispunt van vijf buurtwegen ten westen van de deelgemeente Meldert vormt de veldkapel met eeuwenoude  lindeboom een idyllisch beeld.
Toegankelijke locatie: Paardskerkhofstraat zonder nummer, 3320 Hoegaarden-Meldert
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/210648

De bomen in de Tuinen van Hoegaarden
Van 'lusttuin' naar hof tot park: de Tuinen van Hoegaarden hebben een hele evolutie meegemaakt, terwijl de bomen bleven bloeien en groeien.  Het arboretum bestaat uit zeldzame boomsoorten met enorme omtrek:  de gele kornoelje met witgerand blad, de zwarte walnoot, de bruine beuk, de tweestammige sequoia , de Europese lork, de Weymouthden, de fijnspar, de balsemzilverspar,...
Toegankelijke locatie: Houtmarkt 1, 3320 Hoegaarden
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ile/park/186
http://www.detuinenvanhoegaarden.be

Groene omgeving rond de Sint-Servatiuskapel
Het landschap in de onmiddellijke omgeving van deze kapel werd opgenomen in de lijst van beschermde landschappen.
Toegankelijke locatie: Rommersom zonder nummer, 3320 Hoegaarden
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoed/beschermd/OB000370

Vrijheidsboom
Op het Gemeenteplein staat een prachtige eik: de vrijheidsboom. De boom staat symbool voor vrijheid en democratie. Het is de 6de vrijheidsboom sedert de Franse Revolutie. In het verleden werd hij meermaals gekapt door Brigands (Vlaamse opstandelingen die in de tijd van de Boerenkrijg tegen de Franse bezetter streden) en aanhangers van het Oude Regiem.
Toegankelijke locatie: Gemeenteplein, 3320 Hoegaarden

 

Natuurgebieden in beheer door Natuurpunt Velpe-Mene

Rosdel valleigebied
Dit prachtige stuk natuur van 67 hectare is gelegen tussen Hoegaarden en Sluizen en bestaat uit kalkgraslanden, struweel en graanakkers.  De vallei van de Schoorbroekbeek en de Nermbeek vormt de ruggengraat van het gebied. U ziet er typische fauna en flora zoals  de geelgors, grouwgors,de bruine kiekendief, het bruin zandoogje, de bijenorchis, de knautiabij,...

Mene-en Jordaanvallei
Deze beekvallei situeert zich in Meldert. De Mene en de Jordaan zijn twee zijbeken van de Grote Gete en doorkruisen het gebied. Graanvelden, graslanden, akkers en glooiende heuvels typeren het landschap.  Het gebied vormt de habitat voor kalkminnende planten als de wilde marjolein, de bijenorchis, de bosrank en de borstelkrans.

Spoorwegzate
Dit opmerkelijk stukje natuur situeert zich in de Stationsstraat vlak achter het containerpark en in het verlengde van de Ravel fietsroute richting Tienen. Hier vindt u warmteminnende planten en tal van inheemse boomsoorten.

Meldertbos
Dit uniek stukje natuur van 40 ha is gelegen in centrum Meldert en is toegankelijk via de monumentale poort onderaan de Bosbergstraat. Vroeger was dit een kasteelpark in Engels romantische landschapsstijl  ontworpen door tuinarchitect Louis Van der Swaelmen.  Het is een fraai bosgebied en oud parklandschap met relicten van het historisch park. De  12 bruine beuken, genaamd 'de apostelen', zijn de blikvangers van het park. Er is een oude parkvijver, deels verland en toegegroeid met wilgen. In de herfst kan u op zoek gaan naar de zeldzame rode kelkzwam. De bosuil werd hier ook al meermaals gespot.
Locatie: Bosbergstraat, 3320 Hoegaarden - Meldert
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ile/park/188
http://www.velpe-mene.be/nbhoegaarden.htm

Toeristisch infopunt - 016/76 78 43 - 0486/04 67 47
Houtmarkt 1, 3320 Hoegaarden
toerisme@gemhoegaarden.be
Openingsuren toeristisch infopunt 
Tijdens de zomer (van april t.e.m. september): op woensdag van 13u - 16u en op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10u - 16u;
Tijdens de winter (van oktober t.e.m. maart): op woensdag en zondag van 14u - 16u.