Kinderopvang en opvoeding 

Lokaal gedragen overleg voor kinderopvang

Het lokaal overleg brengt het aanbod aan kinderopvang in de gemeente in kaart en het informeert ouders naar de mogelijkheden. Daarnaast is het ook het lokale netwerk rond kinderopvang. De raad komt zo'n twee keer per jaar samen.

Kinderopvang

Buitenschoolse kinderopvang Ferm

Stekelbees verzorgt in de lokalen van De Polder, Kloosterstraat 29, Hoegaarden kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar van 7u tot 18u30 en dit:

tijdens de vakantiedagen

voor en na de school

op woensdagnamiddag

Binnen het kader van de kinderopvang en de erkenningen wordt de inclusieve kinderopvang geoptimaliseerd en alzo gezorgd voor het welbevinden van alle betrokkenen.  

Download hier het huishoudelijk reglement van IBO

bko.hoegaarden@samenferm.be
016/76 56 59

Tijdelijke en flexibele opvang

Ferm Kinderopvang heeft een informatiepunt waar ouders met vragen rond tijdelijke (dringende) opvang en opvang op uren buiten het basisaanbod (vroeg of laat) terecht kunnen. de coördinator maakt ouders wegwijs in het beschikbare opvangaanbod van de gemeenten Hoegaarden, Tienen, Glabbeek en Boutersem.

Je kan hiervoor terecht op de helpdesk van Ferm Kinderopvang elke werkdag van 9u tot 14u: 070/24 60 41 of  kinderopvang.hageland@samenferm.be

Onthaalouders

Er zijn momenteel geen onthaalouders actief in onze gemeente.
Voor opvang bij onthaalouders aangesloten bij de dienst van Ferm Kinderopvang kunnen ouders terecht op telefoonnummer van de helpdesk 070/24 60 41 van 9u tot 14u. De onthaalouders aangesloten bij Ferm Kinderopvang werken altijd inkomensgerelateerd.
Ook wie zin heeft om onthaalouder te worden kan contact opnemen met kinderopvang.hageland@samenferm.be

Kinderdagverblijven

Onze gemeente beschikt over 4 kinderdagverblijven, erkend door Kind & Gezin. Enkel L'Olifant is een inkomensgerelateerd kinderdagverblijf.
Lees meer
  

Website Ferm kinderopvang

 

  
Kinderopvang met inkomenstarief - verminderd tarief via OCMW
  

Opvoedingsondersteuning

Huistaakbegeleiding
Het OCMW organiseert huistaakbegeleiding. Lees verder 

Week van de opvoeding
De Week van de Opvoeding vindt jaarlijks plaats van 16 tot 23 mei. In Vlaanderen en Brussel worden dan activiteiten voor ouders en kinderen georganiseerd.  Dit jaar is het thema 'Opvoeden, dat doen we samen'

Voordrachten
In samenwerking en/of op vraag van oudercomités worden op regelmatige basis voordrachten rond opvoedkundige thema's gegeven.

Huis van het kind

Het huis van het kind is een samenwerkingsverband van organisaties die elk op hun grondgebied werken aan de opvoeding van het kind.

Het huis van het kind wil ouders en opvoeders ondersteunen in hun opvoedingstaak. In Hoegaarden is er geen fysiek huis, daarom organiseren we één zitdag per maand in het gemeentehuis. Ouders kunnen er terecht voor vragen rond kinderopvang, zwangerschap, ontwikkeling en gezondheid, school, vrije tijd, opvoeding...

Zoek je informatie als ouder? Ben je bezorgd over het gedrag of de gevoelens van je kind? Wil je hulp of heb je wat meer ondersteuning nodig?

Het huis van het kind helpt je graag verder!

Meer informatie kan je steeds bekomen bij Cindy Ressen, 0477/96 44 14
huisvanhetkindhoegaarden@ons.be

 

Consultatiebureau Kind & Gezin

Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren

Hebt u een kindje jonger dan 3 jaar, dan kan u na afspraak in een consultatiebureau terecht voor een gratis preventief onderzoek. Uw kindje wordt er gemeten en gewogen en u kan er terecht met al uw vragen. De arts onderzoekt uw kindje en geeft het gratis vaccinaties.
Consultatiebureau Tienen 
Kabbeekvest 110 bus 4 - 3300 Tienen
Telefoonnummer : 078 150 100

Contact

Linda Cornu - 016/768 768
linda.cornu@gemhoegaarden.be

An Van Ende - 016/768 768
an.vanende@ocmwhoegaarden.be