Jeugd

De jeugddienst doet aan beleidsontwikkelend werk voor kinderen en jongeren en waakt over de jeugdbelangen op alle gemeentelijke beleidsvlakken. Dit houdt in dat de dienst op verschillende manieren werk maakt van het Hoegaardse jeugdwerk, de inspraak van iedereen die jong is, het bezorgen van informatie, speelruimte ... De dienst zorgt voor de voorbereiding van beleidsbeslissingen op vlak van jeugdbeleid.

De jeugdraad is in de eerste plaats een inspraakorgaan, een plaats waar jongeren hun mening kwijt kunnen over het gemeentelijk jeugdbeleid. Ze geven advies over: speelstraten, de aanleg van nieuwe speelpleintjes, de organisatie van nieuwe jeugdactiviteiten, ...
Daarnaast is het de bedoeling om via de jeugdraad het overleg en de samenwerking tussen de verschillende jeugdwerkinitiatieven te stimuleren. De Jeugdraad organiseert ook een hele reeks activiteiten.

Erkenning jeugdverenigingen

Elke vereniging die in aanmerking wenst te komen voor subsidiëring door het gemeentebestuur moet eenmalig erkend worden. Lees meer over de erkenningsvoorwaarden voor jeugdverenigingen.
Goedkeuring: GR 14.10.2014 - Publicatie: 22.10.2014                               download

Overzicht jeugdverenigingen

Subsidies voor jeugd

Binnen de perken van de kredieten, worden aan de door de gemeente erkende jeugdverenigingen subsidies verleend volgens dit reglement.
Goedkeuring: GR 12.10.2021 - Publicatie: 22.10.2021

Kadervormingssubsidies

Aan jongeren die lid zijn van een erkend Hoegaards jeugdwerkinitiatief, kan een toelage voor kadervorming uitgekeerd worden via het jeugdwerkinitiatief. Hiervoor wordt jaarlijks een budget van 420 euro voorzien. Lees verder
Goedkeuring: GR 17.12.2013 - Publicatie: 15.01.2014                               download

Projectsubsidie

Verenigingen die uitzonderlijke acties en projecten voor kinderen en jongeren organiseren, kunnen een projectsubsidie aanvragen. Lees verder
Goedkeuring: GR 14.10.2014 - Publicatie: 22.10.2014                              download

Kampvervoer

Jeugdverenigingen die op kamp gaan, kunnen beroep doen op de gemeente om het kampmateriaal van en naar de kampplaats te voeren. Lees verder
Aanvraagformulier

Aanvraag speelstraat

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Lees meer
Aanvraagformulier
Folder 'verOOOver de straat' en maak ruimte voor jong en oud.

Goedkeuring GR: 08.05.2007 - Publicatie: 2013                                         download

Organisatie fuiven

Praktische tips en informatie over regelgeving via www.fuifpunt.be
Gemeentelijk fuifreglement jeugd
Goedkeuring GR: 08.05.2007 - Publicatie: 2013                                         download
Meldingsformulier voor fuiven

Bezoek ook de pagina: Zelf iets organiseren?

Activiteiten

Binnenspeeltuin: van 3 tot 8 jaar, maandag 30 december 2019
Buitenspeeldag: van 3 tot 12 jaar, woensdag 22 april 2020 - AFGELAST
Dag van jeugd: 12+, kajak in Dinant, zondag 17 mei 2020
Fakkeltocht + kerstmarkt: vrijdag 18 december 2020

Contact

Leen Roevens - 016/768 768
leen.roevens@gemhoegaarden.be