Economie en middenstand

Openbare markt

Wekelijks op zaterdagvoormiddag van 8u30 tot 13u op het Gemeenteplein van Hoegaarden.

Vergunning standplaats markt
Personen die beschikken over een toelating voor ambulante handel kunnen hun aanvraag indienen. De organisatie van de markt in Hoegaarden is geregeld via een marktreglement
Goedkeuring: GR 11.10.2011 - Publicatie: 29.03.2015

Belasting op de standplaatsen op de wekelijkse markt
Goedkeuring: GR 16.11.2015 - Publicatie: 08.12.2015

Kermissen

Overzicht en data van de kermissen op ons grondgebied.

Vergunning standplaats kermis
De organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen is geregeld via een kermisreglement.
Goedkeuring: GR 11.10.2011 - Publicatie: 29.03.2015

Handel in Hoegaarden

In Hoegaarden zitten heel wat lokale ondernemers met grotere en kleinere speciaalzaken. U vindt er tal van bruisende cafés en trendy handelszaken. Het is zeker de moeite waard om een bezoek te brengen.

Overzicht handelaars Hoegaarden
Het overzicht van de handelaars is indicatief. Handelaars en/of ondernemers die zich komen vestigen op ons grondgebied worden verzocht (indien gewenst) hun gegevens kenbaar te maken aan de gemeente.

 

Begin mei 2014 is het initiatief van de intergemeentelijke online 'Kadoobon' gestart. Dit  vooruitstrevend concept werd opgezet om het lokale aankoopgedrag te stimuleren. Het is een volledig online systeem in samenwerking met de vier naburige gemeenten Bierbeek, Boutersem, Lubbeek en Oud-Heverlee. Waardebonnen ter waarde van 5, 10, 20, 35 en 50 euro kunnen worden aangekocht. Op de website www.kadoobonnen.be vindt u een overzicht van de deelnemende handelaars.

Raadpleeg bij interesse de deelnamevoorwaarden en vul het inschrijvingsformulier in. Meer informatie kan u bekomen via de dienst lokale economie 016/76 87 50 of via linda.cornu@gemhoegaarden.be

Starten met een eigen zaak  

Het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant en de ondernemerssorganisaties in Vlaams-Brabant besteden veel aandacht aan de begeleiding van starters. Via onderstaande links vindt u alvast heel wat informatie en tips.
• Agentschap Ondernemen
• Provincie Vlaams-Brabant
• Voka Kamer van Koophandel Leuven
• Unizo
Businessclub Tienen
Go4Business
Zelfstandige worden


Loket lokale economie

Afwijking wekelijkse rustdag
Artikels 6 en 8 van de wet van 10 november 2006 voorziet 15 afwijkingen in het kader van de wekelijkse rustdag per jaar. Deze wet is van toepassing op de kleinhandel. Horecazaken zijn vrijgesteld van deze regel. Het gemeentebestuur kan 15 keer per jaar een afwijking toestaan: deze afwijking geldt dan op de aangevraagde datum, evenals op de 3 voorafgaande en de 3 volgende dagen. De gemeente legt zelf een aantal dagen per jaar vast.
Het college van burgemeester en schepenen heeft voor 2017 beslist een afwijking van de wekelijkse rustdag toe te staan voor alle kleinhandelaars op het grondgebied van de gemeente Hoegaarden op 
- Donderdag 25 mei 2017 (O.L.H. Hemelvaart) 
- Zondag 1 oktober 2017 (sunday shopday)
- Zondag 24 december 2017
- Zondag 31 december 2017
De gemeente heeft voor alle handelaars op het grondgebied van de gemeente een afwijking op de wekelijkse rustdag toegestaan tijdens de maanden juli een augustus 2017.
Voor 2017 kunnen er nog 3 afwijkingen worden aangevraagd. 

Drankvergunning
Alle uitbaters van publieke drankslijterijen, die gegiste en sterke dranken schenken, moeten een drankvergunning hebben.

Voor informatie i.v.m. geluidsnormen in horecazaak neem contact op met de milieuambtenaar.

Vergunning tijdelijk terras horeca
Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een tijdelijk terras. Als u uw terras permanent wilt opstellen, hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig. Neem contact op met de dienst ruimtelijke ordening.

Toelating voor het organiseren van manifestaties ter bevordering van de plaatselijke handel / braderieën / jaarmarkten

Vergunning voor collectes en tombola's

Attest hinder openbare werken
Ondervindt u als zelfstandige hinder van openbare werken omdat die werken de toegang tot uw onderneming belemmeren, verhinderen of ernstig bemoeilijken, dan kan u een attest hinder openbare werken aanvragen

Belasting op reclamedrukwerk
Er is in Hoegaarden een belasting op de voor de bestemmelingen kosteloze verspreiding van reclamedrukwerk in brievenbussen. Van de belasting zijn vrijgesteld:
- Verenigingen voor zover ze niet-winstgevende doeleinden hebben
- Drukwerken waarvan meer dan 50% van de bedrukte oppervlakte is ingenomen door tekst en/of afbeeldingen zonder handelskarakter
- Eénbladige drukwerken (tot maximaal A4-formaat).
Klik hier voor de aangifte reclamedrukwerk.

Subsidiedatabank Agentschap Ondernemen
Overzicht van subsidies, steun en financieringsmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden voor de ondernemers actief in het Vlaamse Gewest.

Ondernemersloket
Een ondernemingsloket is een aanspreekpunt voor ondernemingen. Het voert een aantal taken uit waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties. Het gaat in sommige gevallen om verplichte administratieve verrichtingen. Een loket kan ook bijkomende diensten aanbieden. Een overzicht van de erkende ondernemersloketten vindt u op de website FOD economie

Bewust omspringen met energie in de horeca. Hoe verlaag ik mijn factuur? 
Het Agentschap Ondernemen heeft een handige brochure samengesteld met subsidiemogelijkheden en handige tips om op een duurzame en goedkopere manier  energie te besparen in uw horecazaak. Download de brochure

Contact

Linda Cornu - 016/76 87 50
linda.cornu@gemhoegaarden.be