Economie en middenstand

Openbare markt

Wekelijks op zaterdagvoormiddag van 8u30 tot 13u op het Gemeenteplein van Hoegaarden.

Vergunning standplaats wekelijkse markt
Personen die beschikken over een toelating voor ambulante handel kunnen hun aanvraag indienen. De organisatie van de markt in Hoegaarden is geregeld via een marktreglement
Goedkeuring: GR 11.10.2011 - Publicatie: 29.03.2015

Afschaffing belasting op de standplaatsen op de wekelijkse markt
Goedkeuring: GR 22.01.2019 - Publicatie: 29.01.2019

Kermissen

Overzicht en data van de kermissen op ons grondgebied.

Vergunning standplaats kermis
De organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen is geregeld via een kermisreglement.
Goedkeuring: GR 11.10.2011 - Publicatie: 29.03.2015

Circus 

Vergunning standplaats circus
De organisatie van circusactiviteiten in Hoegaarden is geregeld via het circusreglement.
Goedkeuring: GR 21.04.2015 -  Publicatie: 04.05.2015

Handel in Hoegaarden

In Hoegaarden zitten heel wat lokale ondernemers met grotere en kleinere speciaalzaken. U vindt er tal van bruisende cafés en trendy handelszaken. Het is zeker de moeite waard om een bezoek te brengen.

Overzicht handelaars Hoegaarden
Het overzicht van de handelaars is indicatief. Handelaars en/of ondernemers die zich komen vestigen op ons grondgebied worden verzocht (indien gewenst) hun gegevens kenbaar te maken aan de gemeente.

Begeleidingsloket Zuid - Oost - Hageland
In het kader van de ondersteuning van de Zuid-Oost Hagelandse gemeenten heeft de provincie Vlaams-Brabant een begeleidingsloket opgericht om bedrijven aan te trekken en te houden in deze regio. Hierbij neemt het begeleidingsloket de rol op zich om alle actoren voor economische ontwikkeling bij elkaar te brengen en te begeleiden: provincie, gemeenten, Interleuven, Voka, Unizo, POM, Vlaio, VDAB, ...
Flyer begeleidingsloket. Er zijn geen zitdagen in Hoegaarden, voor informatie bel 0473 83 87 04.    

  

Happy Hageland : download gratis de APP en ontdek ook alles over toerisme en middenstand in Hoegaarden

  

Begin mei 2014 is het initiatief van de intergemeentelijke online 'Kadoobon' gestart. Dit  vooruitstrevend concept werd opgezet om het lokale aankoopgedrag te stimuleren. Het is een volledig online systeem in samenwerking met de vier naburige gemeenten Bierbeek, Boutersem, Lubbeek en Oud-Heverlee. Waardebonnen ter waarde van 5, 10, 20, 35 en 50 euro kunnen worden aangekocht. Op de website www.kadoobonnen.be vindt u een overzicht van de deelnemende handelaars.

Raadpleeg bij interesse de deelnamevoorwaarden en vul het inschrijvingsformulier in. Meer informatie kan u bekomen via de dienst lokale economie 016/76 87 50 of via linda.cornu@gemhoegaarden.be

    

Starten met een eigen zaak  

Het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant en de ondernemerssorganisaties in Vlaams-Brabant besteden veel aandacht aan de begeleiding van starters. Via onderstaande links vindt u alvast heel wat informatie en tips.
• Agentschap Ondernemen
• Provincie Vlaams-Brabant
• Voka Kamer van Koophandel Leuven
• Unizo
Businessclub Tienen
Go4Business
Zelfstandige worden


Loket lokale economie

Afwijking wekelijkse rustdag
Artikel 8 van de wet van 10/11/2006 voorziet 15 afwijkingen (d.i. 15 dagen) in het kader van de wekelijkse rustdag per jaar.
De afwijking geldt eveneens 3 dagen voorafgaand en 3 dagen na de aangevraagde data.
Afwijkingen gelden voor alle kleinhandelaars gelegen op het grondgebied van de gemeente. Aanvragen moeten via de dienst middenstand en minstens één maand voorafgaand aan de desbetreffende datum.
Overzicht vastgelegde data

Horecavergunning

Drankvergunning voor type vast/reizend
Alle uitbaters van publieke drankslijterijen, die gegiste en/of sterke dranken schenken, moeten een drankvergunning hebben.

Drankvergunning voor evenementen type occasioneel 
Alle organisatoren van occasionele evenementen, die gegiste en/of sterke dranken schenken, moeten een drankvergunning hebben.

Voor informatie i.v.m. geluidsnormen in horecazaak neem contact op met de milieuambtenaar.

Vergunning tijdelijk terras horeca
Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een tijdelijk terras. Als u uw terras permanent wilt opstellen, hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig. Neem contact op met de dienst ruimtelijke ordening.

Toelating voor het organiseren van manifestaties ter bevordering van de plaatselijke handel / braderieën / jaarmarkten

Toelating voor organisatie van garageverkopen 

Vergunning voor collectes en tombola's

Vergunning pop-up  

Attest hinder openbare werken
Ondervindt u als zelfstandige hinder van openbare werken omdat die werken de toegang tot uw onderneming belemmeren, verhinderen of ernstig bemoeilijken, dan kan u een attest hinder openbare werken aanvragen

Belasting op reclamedrukwerk
Er is in Hoegaarden een belasting op de voor de bestemmelingen kosteloze verspreiding van reclamedrukwerk in brievenbussen. Van de belasting zijn vrijgesteld:
- Verenigingen voor zover ze niet-winstgevende doeleinden hebben
- Drukwerken waarvan meer dan 50% van de bedrukte oppervlakte is ingenomen door tekst en/of afbeeldingen zonder handelskarakter
- Eénbladige drukwerken (tot maximaal A4-formaat).
Klik hier voor de aangifte reclamedrukwerk.

Subsidiedatabank Agentschap Ondernemen
Overzicht van subsidies, steun en financieringsmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden voor de ondernemers actief in het Vlaamse Gewest.

Ondernemersloket
Een ondernemingsloket is een aanspreekpunt voor ondernemingen. Het voert een aantal taken uit waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties. Het gaat in sommige gevallen om verplichte administratieve verrichtingen. Een loket kan ook bijkomende diensten aanbieden. Een overzicht van de erkende ondernemersloketten vindt u op de website FOD economie

Bewust omspringen met energie in de horeca. Hoe verlaag ik mijn factuur? 
Het Agentschap Ondernemen heeft een handige brochure samengesteld met subsidiemogelijkheden en handige tips om op een duurzame en goedkopere manier  energie te besparen in uw horecazaak. Download de brochure

Contact

Linda Cornu - 016/768 768
linda.cornu@gemhoegaarden.be