Cultuur

De dienst cultuur van de gemeente verzorgt de ondersteuning, bekendmaking en ontwikkeling van het culturele leven in de gemeente.

De cultuurraad is een inspraakorgaan, een plaats waar socio-culturele verenigingen hun mening kwijt kunnen over het gemeentelijk cultuurbeleid. Ze geven advies over culturele onderwerpen.

Erkenning socio-culturele verenigingen

Elke vereniging die in aanmerking wenst te komen voor subsidiëring door het gemeentebestuur moet eenmalig erkend worden. Lees meer over de erkenningsvoorwaarden voor socio-culturele verenigingen.
Goedkeuring: GR 14.10.2014 - Publicatie: 22.10.2014                               download

Overzicht socio-culturele verenigingen

Subsidies voor socio-culturele verenigingen

De gemeente verleent aan erkende socio-culturele verenigingen subsidies volgens bepaalde reglementen met voorwaarden.

Werkingssubsidie voor sociaal-culturele verenigingen
Binnen de perken van de daartoe goedgekeurde kredieten, worden door de gemeente Hoegaarden aan de erkende verenigingen subsidies verleend.
Goedkeuring: GR. 14.09.2021 - Publicatie: 27.09.2021                            download
Aanvraagformulier subsidies sociaal-culturele verenigingen

Projectsubsidie
Verenigingen die acties en projecten met een culturele meerwaarde organiseren, kunnen een projectsubsidie aanvragen. Lees verder
Goedkeuring: GR 14.10.2014 - Publicatie: 22.10.2014                              download
Toekenning subsidies aan jubilerende verenigingen

Culturele infrastructuur

Als u een sociaal-culturele activiteit organiseert, kan u  gebruik maken van het gemeenschapscentrum van de gemeente. Lees verder.

Vergunning voor een circusstandplaats

Uitbaters van circussen en andere niet-permanente amusementsbedrijven die een voorstelling willen geven, moeten hiervoor een vergunning aanvragen. Minstens 6 maanden op voorhand aanvragen bij de cultuurdienst. Een standplaats is gratis.
Raadpleeg hier het gemeentelijk circusreglement.

Erfgoed

Open Monumentendag 
Processies

Activiteiten

Palmzondag
Elk jaar op Palmzondag (zondag voor Pasen) gaat de Palmprocessie door de straten van onze gemeente, een eeuwenoud gebruik dat enkel in Hoegaarden wordt herdacht.
De dienst cultuur organiseert die dag een aantal randactiviteiten waaronder kermis, muntenworp van op de pui van het gemeentehuis en de palmeierenraap in de Tuinen van Hoegaarden.
Tentoonstelling
Hoegaardse kunstenaars kunnen deelnemen aan de jaarlijks tentoonstelling op Palmzondag. Lees verder

Zelf  iets organiseren?

Contactgegevens

Linda Cornu - 016/768 768
linda.cornu@gemhoegaarden.be