Overvloedige regenval vorige zomer in Hoegaarden erkend als algemene ramp

De Vlaamse Regering erkent de overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 en van 3 augustus 2014 in de provincies Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen als een algemene ramp. Hierdoor wordt de wet van toepassing over het herstel van schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. De schadedossiers worden verder behandeld door het Vlaams Rampenfonds.

Inwoners die aanspraak willen maken op een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds kunnen tot en met 31 mei 2015 een aanvraag indienen op het volgende adres:
Vlaamse overheid
Bestuurszaken - Vlaams Rampenfonds
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30, bus 48 - zone 4C
1000 Brussel

Om geldig te zijn moet een aanvraagdossier het volgende bevatten: de nodige ingevulde formulieren, alle gevraagde bijlagen, eventuele foto's, kostenramingen en facturen. Een gebruikershandleiding en de vereiste formulieren kunt u hier downloaden. Dit alles verzendt u bij voorkeur aangetekend naar het Vlaams Rampenfonds.

Gebruikershandleiding

Algemeen formulier natuurlijk persoon
Algemeen formulier rechtspersoon

Formulier A - onroerende goederen
Formulier B - roerende goederen en voertuigen
Formulier C - beroepsschade
Formulier D - landbouwschade, oogsten, veestapel
Formulier E - bosbouwschade

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Vlaams Rampenfonds (www.bestuurszaken.be/rampenfonds), via rampenfonds@vlaanderen.be of tel. 02/553 50 10.