Noodplanning

Het KB van 16 februari '06 betreffende de nood- en interventieplanning heeft tot doel de principes aangaande noodplanning te actualiseren. Er werd een gemeentelijke veiligheidscel opgericht die minimaal samengesteld is uit de burgemeester, een vertegenwoordiger van elke discipline (brandweer, medische dienst, politie, logistiek en communicatie) en de noodplanambtenaar. Deze veiligheidscel heeft verschillende taken: actualiseren van de nood- en interventieplannen, opmaken van een risico-inventaris, organiseren van oefeningen ... De noodplanambtenaar heeft een multidisciplinaire opdracht en de bijzondere taak om de noodplanning op te volgen.

Noodplanambtenaar gemeente Hoegaarden:
Linda Cornu
tel: 016/768 768
linda.cornu@gemhoegaarden.be

.BE Alert is een alarmeringstool om de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie sneller en duidelijker te verwittigen en zo goed mogelijk te informeren. U moet zich vooraf inschrijven via http://be-alert.be/nl 
Overheden versturen ook steeds alarmeringsboodschappen via hun website, facebook- en twitteraccounts. Wij raden iedereen aan om de officiële gemeentelijke pagina's te volgen: https://www.facebook.com/gemhoegaarden

Hulp bij wateroverlast
Het weer is af en toe erg grillig en bedreigend. Regenbuien, stormen en onweders kunnen straten en woningen onder water zetten. Belangrijk voor een goede afwatering is het vrijhouden van duikers en riolering. Verstoppingen door stro, herfstbladeren of modder kunnen nefaste gevolgen hebben. Wanneer de duikers bij noodweer de waterhoeveelheid niet meer aankunnen, mag u ze tijdelijk open zetten.   

In geval van overstromingen, rampen met wateroverlast en zware storm pompt de brandweer uw kelder gratis leeg.Ook in andere gevallen kunt u de brandweer laten komen, maar dit is dan niet gratis. Voor dringende zaken, bel het noodnummer  112. Voor minder dringende zaken: bel de brandweer op het algemene nummer 016 81 35 55. Zo houdt u de noodlijnen vrij voor spoedgevallen.

Bij noodweer (afkondiging code geel, oranje en rood door KMI) wordt het nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende oproepen naar de brandweer. Op deze manier wordt het noodnummer 112 vrijgehouden voor dringende noodhulp.

Tijdens piekmomenten kan dat nummer echter overbevraagd zijn, waardoor er een wachtrij kan ontstaan. Het e-loket www.1722.be biedt hiervoor een alternatief voor het hele land.In tegenstelling tot het telefoonnummer 1722 zal dit nieuwe e-loket permanent beschikbaar zijn, waardoor de burger op elk moment beroep kan doen op de brandweer bij stormschade

 

Zandzakjes bij wateroverlast


Vlaams Rampenfonds
De meest voorkomende natuurrampen zijn opgenomen en gedekt via uw brandverzekering. Deze verzekering geldt onder meer voor schade aangericht door: overstroming, overlopen of opstuwen van openbare riolen, terreinverschuiving of -verzakking en aardbeving 

Als noodweer erkend wordt als ramp, kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op het rampenfonds. Er is een verschil tussen een algemene ramp en een landbouwramp.
• Een algemene ramp is een ramp waarbij aanzienlijke schade wordt veroorzaakt door één of meerdere natuurverschijnselen, zoals aardbevingen, aardverschuivingen, vloedgolven, zware overstromingen, windhozen of stormwinden, aan onroerende-, roerende goederen, landbouw, gronden en bossen
• Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen landbouwschade is.
Klik hier voor meer info over schadevergoeding bij een landbouwramp.

Op deze pagina vindt u in voorkomend geval alle informatie. U kan voor informatie ook terecht bij http://www.crisisvlaamsbrabant.be/

Hitteplan - waarschuwingsfase "Hitte en ozon"
Hoge waarden voor ozon en/of hitte kunnen aanleiding geven tot ernstige problemen voor de volksgezondheid, zeker voor gevoelige personen.  Lees meer over het hittealarm via www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm  

Download hier de specifieke informatiefolders:
Folder - algemene voorzorgsmaatregelen
Folder - baby's & peuters
Folder - ouderen en bejaarden
Folder - jeugd- cultuur- en sportverenigingen

Veiligheidsmaatregelen rook- en vuurverbod 07/06/2021

Afschakelplan bij stroomtekort 
In de winter is de kans op stroomschaarste groter. Samen kunnen we het risico op stroomonderbrekingen verminderen. Gewoon door - net als de overheid en tal van bedrijven - ons individueel verbruik te matigen. Doe vooral mee tussen 17 en 20 uur om de dagelijkse elektriciteitspiek te beperken. Via offon.be vindt u alle informatie over een mogelijk stroomtekort en eventuele afschakeling.