Hartveilige gemeente

7 openbare AED-toestellen in Hoegaarden

Een AED (Automatische externe defibrilator) is een draagbaar toestel dat een persoon met een hartstilstand op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toedient om het gestoord hartritme te stoppen en het normale ritme te hernemen.

Locaties waar een AEDtoestel hangt:

* Gemeentehuis Gemeenteplein 1
* Openbare bibliotheek Tiensestraat 42
* Kerk Outgaarden (Kerkstraat 19)
* Kerk Meldert (Sint-Ermelindisstraat 11)
* Ontmoetingscentrum Hoksem (Sint-Jansstraat 39 A)
* Aan de voetbal / sporthal Tiensestraat
* Aan de tennisclub & de hockey Zavelkuilstraat

Ingeval een storing wordt aangegeven op het toestel, (dit gebeurt door een piepend signaal), onmiddellijk bellen naar het telefoonnummer 0470/066 496.

Bedrijven, scholen, sportclubs en verenigingen kunnen ook het label HARTVEILIG bekomen. Zij kunnen samen met de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis een gratis opleiding "reanimeren en defibrilleren" organiseren, waaraan min. 10 en max. 20 leden kunnen deelnemen.
Voor meer info kan u terecht bij de dienst gezondheid in het gemeentehuis.