Dierenwelzijn

Op 23 mei 2017 ondertekende de gemeente Hoegaarden de beginselverklaring DIERVRIENDELIJKE GEMEENTE

Diervriendelijke sticker

Maak het de brandweer veel gemakkelijker tijdens en interventie en red vele dierenlevens. 
Plak de "Vergeet onze huisdieren"-sticker. Gratis ter beschikking bij onthaal dienst burgerzaken.

Melden van dieren in nood

Merk je dat er dieren verwaarloosd of mishandeld worden of dat een dier in nood is?
Spreek in eerste instantie de eigenaar aan.
Is de eigenaar niet gekend/aanspreekbaar? Gebruik onderstaande contactadressen dierenmishandeling. 

Aangifte dierenmishandeling

Politiezone Tienen Hoegaarden

Dringend:  tel. 016/805805

Niet dringend: tel. 016/76 87 90
• Wijk Hoegaarden - centrum :
wijkverantwoordelijke : inspecteur Geert Claes 
• wijk Meldert - Hoksem - Hauthem - Outgaarden - Rommersom
wijkverantwoordelijke : hoofdinspecteur Pascal Ausloos 

Bij niet dringende zaken, kan je ook het online meldingsformulier van de Vlaamse overheid invullen.

Dierenartsen kunnen gezondheidsproblemen bij honden na aankoop melden via het meldpunt voor dierenartsen

Bij het vinden van gewonde of dode dieren op of langs de weg

Gezelschapsdier:

Levend met gevaar: politie - noodnummer 101
Levend zonder gevaar: politie tel. 016/805805
Dood met gevaar: politie - noodnummer 101
Dood zonder gevaar: politie tel. 016/805805

Wilde zoogdieren en vogels:

Levend met gevaar:  politie - noodnummer 101
Op de website www.vogelbescherming.be staat wat u moet doen:
als u een zieke, gewonde of geringde vogel vindt
als u een ziek of gewond wild zoogdier vindt (egel, bunzing, wild konijn, hermelijn, steenmarter, vos, das, ree, ...).

Dood met gevaar: politie - noodnummer 101
• Gaat het over een boommarter, bever, bunzing, das, hermelijn, Amerikaanse nerts, lynx, muntjak, otter, steenmarter, stinkdier, wezel, wasbeer, wasbeer-hond, wilde kat of wolf? Neem dan contact op met het Marternetwerk (www.inbo.be). Een vrijwilliger komt dan het kadaver ophalen. Het dier wordt daarna onderzocht door wetenschappers.
• Een roofvogel die op onnatuurlijke manier is overleden?
Als u een dode roofvogel vindt en vermoedt dat het om kwaad opzet gaat (vergif, schotwonden,...), laat de vogel dan liggen en meld het bij de Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos (www.natuurenbos.be)

U kunt overleden dieren ook rapporteren aan www.dierenonderdewielen.be  welke deze opnemen in hun statistiek en met verbeterpunten komen op basis hiervan.

Poezenregistratie

Vanaf 1 november 2017  moeten alle katten gechipt en geregistreerd zijn.
www.huisdierinfo.be

Melding zwerfkatten

Deskundige vrijwilligers en projecten

An Van Ende
tel. 016/768 768
e-mail: an.vanende@ocmwhoegaarden.be

Vrijwillige medewerker sterilisatieproject:

Claudien Finoulst
tel. 0473/60 04 06
e-mail: claudien.finoulst@telenet.be

Hoegaarden voert een sterilisatiebeleid met betrekking tot zwerfkatten. Daartoe werkt de gemeente samen een dierenarts. Wie dat wenst kan op de gemeentelijke milieudienst een vangkooi lenen tegen een waarborgsom van Ä50,00. Deze kooi wordt op privégrond opgezet. Gevangen zwerfkatten worden door onze vrijwilliger opgehaald en naar de dierenarts gebracht. Na behandeling laat zij de zwerfkat weer vrij op de plaats waar deze gevangen werd. Meer info over bestrijding problematiek zwerfkatten.

Natuur als goede buur

Overal bewijzen dieren hun nut. Vogels houden insectenplagen onder controle, roofdieren houden het knaagdierenbestand in toom en samen geven ze de biodiversiteit een flinke duw in de rug. De natuur in Vlaanderen doet het goed de laatste jaren, maar de heropleving van zoveel natuurschoon heeft ook mindere kanten. Zo komen veel dieren op zoek naar voedsel erg dicht bij de mens. En soms... hebben ze het op jouw eigendom gemunt. Onder andere aangepikt fruit, kaalgevreten akkers en dood pluimvee maken van schade door wild en beschermde soorten een actueel thema. Gelukkig bestaan er heel wat maatregelen die schade door dieren kunnen voorkomen. Zo kunnen we genieten van de natuur als een goede buur, met wie het fijn samenleven is. Ga naar www.natuuralsgoedebuur.be voor meer informatie.

Bestrijding ander ongedierte

Bestrijding ratten - Folder 'Diervriendelijk beheer van ratten en muizen in en rond de woning'

Verdelgen van wespen door brandweer

 

Samenwerkingsovereenkomst Dierenasiel Tienen 


Meer informatie:

www.facebook.com/DierenasielTienen 
info@dierenasiel-tienen.be 
www.dierenasiel-tienen.be

Viaductsraat 176b - 3300 Tienen
Gesloten: donderdag, zondag en feestdagen