Brandweer

www.hvzoost.be.
Noodoproep 112. De brandweer staat ook in voor de dienst 100 die je kan oproepen wanneer personen gewond of ziek zijn of in gevaar verkeren.
Voor minder dringende interventies kan je contact opnemen via E-loket

Brandweer - Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant

Zonecommandant: Dirk Decoster

Postoverste hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant:kapitein Rudi Saboo

Kazerne: Diestsesteenweg 360 - 3300 Tienen
016/80 45 60
brandweerpost.tienen@hvzoost.be

Dienstverlening
Interventie: Uiteraard zijn de brandweer- en ambulancemedewerkers verantwoordelijk voor het blussen van branden en het redden van mensen die in gevaar zijn. Hun takenpakket gaat nog veel verder dan dat.
-  Redden van personen en dieren in nood: redding op hoogte, persoon opgesloten in lift of bekneld in een voertuig, ...
- Hulp bieden bij wateroverlast: overstromingen, ondergelopen kelder
- Hulp bieden na stormschade
- Wespennesten verwijderen
Maar ook het verwijderen van bomen op de openbare weg, het instorten van huizen voorkomen, bestrijden van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, leveren van logistieke ondersteuning bij ongevallen, ...
Dringende geneeskundige hulpverlening: De meeste operationele medewerkers hebben een dubbele taak; naast brandweerman of -vrouw zijn ze ook nog eens ambulancier. Als je dus de hulpdiensten moet bellen omwille van een levensbedreigende ziekte of een ernstig ongeval, beland je mogelijk in een ziekenwagen van Hulpverleningszone Oost.
Wettelijke brandpreventie omvat het verlenen van advies en het controleren van gebouwen die onderworpen zijn aan brandpreventiereglementering.
Advies en tips over brandveilig leven en evenementen

Andere nuttige info:
Reglement brandveiligheid Hoegaarden
Goedkeuring: GR 12.04.2005, actualisatie 2007 - Publicatie : 11.02.2015
Retributies prestaties

Klik hier voor informatie en besluiten van zonecollege en zoneraad.

Bezoek het evenementenloket voor het meldingsformulier grote evenementen en activiteiten (fuif, buurtfeest, dorpsfeest, optreden, kermis, ...). Bezorg minstens 2 maanden vóór uw evenement het meldingsformulier aan de dienst Vrije Tijd via samenleving@gemhoegaarden.be .