Brandweer

www.brandweertienen.be

Noodoproep 112 of 100

Brandweer - Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant

Zonecommandant: Dirk Decoster

Postoverste hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant:kapitein Rudi Saboo

Kazerne: Diestsesteenweg 360 - 3300 Tienen
Administratie tel 016 81 35 55 of 016 80 45 60 - fax 016 82 27 41
brandweerpost.tienen@hvzoost.be
Openingsuren Administratie: 
Maandag tot vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Dienstverlening

Iedereen kan bij de brandweer terecht met vragen omtrent de brandpreventie in gebouwen, zowel voor woningen van particulieren als voor appartements- en bedrijfsgebouwen. Een schriftelijk advies is slechts mogelijk als er wetten of reglementen op het gebouw van toepassing zijn en na opdracht van de burgemeester.

De brandweer staat in voor de dienst 100 (telefoonnummer '112' vormen) die je kan oproepen wanneer personen gewond of ziek zijn of in gevaar verkeren.

Verder kan je een beroep doen op de brandweer voor hulpverlening bij brand en in volgende gevallen:

• belemmeringen op de rijweg met gevaar voor personen of goederen;
• de verluchting van lokalen waar rook of gassen zijn binnengedrongen;
• een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert;
• het leegpompen van kelders;
• lekken in leidingen van gas of andere schadelijke stoffen;
• neutralisering van koolwaterstofverbindingen of zuren;
• ontploffingen;
• ontsnapping van stoom;
• opsporing van radioactieve bronnen;
• oververhitting van een verwarmingsketel;
• vernietiging van wespennesten of dito zwermen.

Andere nuttige info:

Reglement brandveiligheid Hoegaarden
Goedkeuring: GR 12.04.2005, actualisatie 2007 - Publicatie : 11.02.2015
• Retributies prestaties
     - interventies
     - preventie
     - ziekenwagen

Bezoek het evenementenloket voor het meldingsformulier grote evenementen en activiteiten (fuif, buurtfeest, dorpsfeest, optreden, kermis, ...). Bezorg minstens 2 maanden vóór uw evenement het meldingsformulier  aan de dienst Vrije Tijd.