Vacatures

Gemeentebestuur Hoegaarden

Het gemeentebestuur van Hoegaarden heeft momenteel geen vacatures.

   

OCMW Hoegaarden

Het OCMW-bestuur van Hoegaarden is op zoek naar:

Administratief medewerker

Langdurig vervangingsopdracht (26,6/38)

 

Taak: Administratieve ondersteuning bieden aan de verschillende diensten van het
OCMW, in hoofdzaak aan de sociale dienst.

Diploma:
Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs: algemeen,
technisch of beroeps met 7de specialisatiejaar kantoor. Over minimum 2 jaar relevante beroepservaring beschikken.

Verloning:
Salarisschaal C1-C3, brutomaandloon aan huidige index tussen 1.349,16 euro en 2.469,32 euro (26,6/38). Toekenning van anciënniteit is mogelijk volgens de geldende regelgeving.

Extralegale voordelen:
Haard- of standplaatsvergoeding, maaltijdcheques van
8 euro, fietsvergoeding, terugbetaling woon-werk met openbaar vervoer, gunstige
verlofregeling en gratis hospitalisatieverzekering na 1 jaar tewerkstelling.

Voor bijkomende info
, contacteer Bart Hendrix, algemeen directeur, op tel.
016/76 87 00 of via mail bart.hendrix@gemhoegaarden.be. Functieomschrijving
te bekomen op de personeelsdienst via personeelsdienst@ocmwhoegaarden.be

Solliciteren
kan tot en met woensdag 24/10/2018 (motivatiebrief met cv en
kopie vereist diploma): • Ofwel per brief aan de OCMW-voorzitter, Jos Cauwberghs, Gemeenteplein 1 te 3320 Hoegaarden • Ofwel via mail aan personeelsdienst@ocmwhoegaarden.be • Ofwel via afgifte op de personeelsdienst, Gemeenteplein 1 te 3320 Hoegaarden.

Vacature

 

Beter Wonen aan de Gete 

De interlokale vereniging 'Beter wonen aan de Gete' is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Landen, Linter en Hoegaarden en is actief op het vlak van woonbeleid en huisvesting.

De beherende gemeente (de stad Landen) zoekt dringend dynamische en gemotiveerde kandidaten voor de halftime vervangingsbetrekking van:

Deskundige Woonbeleid (m/v, salarisschaal B1-B2-B3)

Interesse?
Heb je interesse voor deze halftime vervangingsbetrekking, zend dan jouw kandidatuur (met een ingevuld inschrijvingsformulier en een kopie van het vereiste diploma) per brief of per e-mail naar het college van burgemeester en schepenen van de stad Landen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen (e-mail: selec-tie@landen.be). De kandidaturen moeten toekomen uiterlijk op donderdag 25 oktober 2018 (om 12.00 uur).

Info
De volledige functiebeschrijving, het inschrijvingsformulier en bijkomende inlichtingen zijn te krijgen bij de dienst Personeelsaangelegenheden van de stad Landen (tel. 011 88 03 06 - fax 011 88 64 35 - personeel@landen.be) of via de website www.landen.be. U kunt tevens meer informatie over de inhoud van de job inwinnen bij Beter Wonen aan de Gete (tel. 011 69 05 45 - verna.vanwolleghem@beterwonenaandegete.be - www.beterwonenaandegete.be).

Volledige vacature

   

Crematorium Hofheide

Crematorium Hofheide gaat over tot de aanwerving van twee voltijdse 'techniekers' (m/v) C1 - C3. Voor deze functie wordt eveneens een wervingsreserve aangelegd met de looptijd van 2 jaar.

De kandidaturen (curriculum vitae, een gemotiveerd schrijven, kopie van het diploma, uittreksel uit het strafregister) dienen uiterlijk op 1/11/2018 toe te komen (per post, email op persoonlijk overhandigd) bij: De Voorzitter van de RvB, Marc Florquin, pa/ J. Roggen, Jennekensstraat 5, 3221 Nieuwrode.
Email: directie@hofheide.be

Bekijk hier de volledige vacature

   

Bedrijven Hoegaarden

Vanparijs Engineers - vacatures
Pall - vacatures