Vacatures

Gemeentebestuur Hoegaarden

Het gemeentebestuur van Hoegaarden organiseert een
aanwervingsprocedure, met aanleg van een wervingsreserve van
2 jaar, voor de volgende functie (m/v):

Expert openbare werken

A1a-A3a (master) of B4-B5 (bachelor) • voltijds • contract van onbepaalde duur

Functie-omschrijving: Als expert openbare werken sta je in voor het uitvoeren en coördineren van het gemeentelijke beleid rond openbare werken. Je vertaalt beleidsdoelstellingen naar concrete acties.
Je maakt de planning en bestekken op, controleert offertes, volgt de werf op en woont actief werf- en coördinatievergaderingen bij. Kortom een heel uitdagende, afwisselende en boeiende job.

Diplomavoorwaarden:
• Houder zijn van een master- of bachelordiploma (of gelijkgesteld), bij voorkeur
in de richting van bouwkunde, openbare werken, architectuur of gelijkwaardig
• Over minimum 2 jaar relevante beroepservaring beschikken
• In het bezit zijn van een rijbewijs B.

Verloning: Salarisschaal A1a-A3a (masterdiploma) : bruto maandloon tussen € 3170,07 en € 5.578,45. Salarisschaal B4-B5 (bachelordiploma) : bruto maandloon tussen € 2894,41 en € 4715,21 aan huidige index (38/38). Toekenning van anciënniteit is mogelijk volgens de geldende regelgeving.

Extralegale voordelen: Haard- of standplaatsvergoeding, maaltijdcheques van € 8, ecocheques, fietsvergoeding, terugbetaling woon-werk met openbaar vervoer, gunstige verlofregeling, tweede pensioenpijler en gratis hospitalisatieverzekering.

Voor bijkomende informatie, contacteer Bart Hendrix, algemeen directeur op 016/768.768 of via mail bart.hendrix@gemhoegaarden.be.

Functieomschrijving en aanwervingsvoorwaarden te bekomen op de personeelsdienst op 016/768.768 of via mail personeelsdienst@gemhoegaarden.be.

Solliciteren kan tot en met zondag 19 september 2021 (motivatiebrief met cv, kopie diploma en bewijs relevante beroepservaring)
- ofwel per brief aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
- ofwel via mail aan personeelsdienst@gemhoegaarden.be
- ofwel via afgifte op de personeelsdienst, Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening

A1a-A3a (master) of B4-B5 (bachelor) • voltijds • contract van onbepaalde duur

Functie-omschrijving: Als gemeentelijke omgevingsambtenaar bouw je mee aan de ruimtelijke toekomst van de gemeente Hoegaarden. Een gemeente waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen. Je staat in voor het onderzoek, de voorbereiding en de adviesverlening over omgevingsvergunningen met het oog op de behandeling ervan door het college en door de gemeenteraad, dit steeds binnen de wettelijke voorschriften. Je ondersteunt de visievorming van de beleidsorganen inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Diplomavoorwaarden:
• Houder zijn van een master- of bachelordiploma (of gelijkgesteld) in de richting van stedenbouw, ruimtelijke ordening/planning of architectuur OF houder zijn
van een master- of bachelordiploma (of gelijkgesteld) met een relevante beroepservaring van minimum 2 jaar inzake ruimtelijke ordening
• Voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikels 143 tem 146 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning betreffende het opleidingsniveau
en kwaliteitsvereisten van een omgevingsambtenaar of aan deze voorwaarden voldoen binnen de 2 jaar na aanstelling
• In het bezit zijn van een rijbewijs B.

Verloning: Salarisschaal A1a-A3a (masterdiploma) : bruto maandloon tussen € 3170,07 en € 5.578,45. Salarisschaal B4-B5 (bachelordiploma) : bruto maandloon tussen € 2894,41 en € 4715,21 aan huidige index (38/38). Toekenning van anciënniteit is mogelijk volgens de geldende regelgeving.

Extralegale voordelen: Haard- of standplaatsvergoeding, maaltijdcheques van € 8, ecocheques, fietsvergoeding, terugbetaling woon-werk met openbaar vervoer, gunstige verlofregeling, tweede pensioenpijler en gratis hospitalisatieverzekering.

Voor bijkomende informatie, contacteer Bart Hendrix, algemeen directeur op
016/768.768 of via mail bart.hendrix@gemhoegaarden.be.

Functieomschrijving en aanwervingsvoorwaarden te bekomen op de personeelsdienst op 016/768.768 of via mail personeelsdienst@gemhoegaarden.be.

Solliciteren kan tot en met zondag 19 september 2021 (motivatiebrief met cv, kopie diploma en bewijs relevante beroepservaring)
- ofwel per brief aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
- ofwel via mail aan personeelsdienst@gemhoegaarden.be
- ofwel via afgifte op de personeelsdienst, Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het lokaal bestuur van Hoegaarden heeft voor het schooljaar 2021-2022 een vacature voor (m/v):

MIDDAGTOEZICHT IN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL

(6/38) via vrijwilligersstatuut.

Meer info in dit vacaturebericht.
  

OCMW-bestuur Hoegaarden 

Het OCMW-Woonzorgcentrum Villa Hugardis heeft momenteel 2 vacatures:

2 Woonleefbegeleiders (animator)

28,5/38 · Contract van onbepaalde duur

Taak: Als woonleefbegeleider zorg je mee voor een prettige leefomgeving voor de bewoners van ons woonzorgcentrum. Je begeleidt individuele bewoners en organiseert groepsactiviteiten, neemt deel aan werkoverleg, signaleert de noden van de bewoners en betrekt en motiveert de familie bij voorziene activiteiten.

Diploma: Een diploma hoger secundair ASO, KSO of TSO of gelijkwaardig. Of een diploma hoger secundair BSO met zevende jaar kinderzorg, thuis- en bejaardenzorg of gelijkwaardig. Of een certificaat (modulair) of getuigschrift (lineair) van de opleiding “begeleider-animator voor bejaarden” behaald in het studiegebied 'personenzorg' binnen het volwassenenonderwijs. Of voor personeelsleden die vóór 01/01/2004 tewerkgesteld waren in een WZC als deskundige animatie/activatie, een bekwaamheidsattest van het specifieke modulaire vormingspakket van 96 uren. En over minimum 2 jaar beroepsrelevante ervaring beschikken in animatie. Bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B.

Verloning: Salarisschaal C1-C3, bruto maandloon aan huidige index tussen 1474,41 euro en 2698,55 euro (28,5/38). Toekenning anciënniteit is mogelijk volgens de geldende regelgeving.

Extralegale voordelen: Haard- of standplaatsvergoeding, maaltijdcheques van 8 euro, ecocheques, fietsvergoeding, terugbetaling woon-werk met openbaar vervoer, gunstige verlofregeling, tweede pensioenpijler en gratis hospitalisatieverzekering.

Voor bijkomende info, contacteer Anja Van den Bossche, hoofdverpleegkundige, via 016/80 40 02 of anja.vandenbossche@ocmwhoegaarden.be.

Functieomschrijving en aanwervingsvoorwaarden te bekomen op de administratie van het WZC op 016/80 40 00 of via info.woonzorgcentrum@ocmwhoegaarden.be.

Solliciteren kan tot en met zondag 19 september 2021 (motivatiebrief met cv, kopie vereist diploma en bewijs van beroepsrelevante ervaring) per brief aan de voorzitter vast bureau Jean-Pierre Taverniers, Gemeenteplein 1 te 3320 Hoegaarden of via info.woonzorgcentrum@ocmwhoegaarden.be of via afgifte op de administratie van het WZC, Maagdenblokstraat 21 te 3320 Hoegaarden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zorgkundige 75% (m/v)

Contract van bepaalde duur, met mogelijkheid tot onbepaalde duur

Taak: Je creëert een comfortabel en aangenaam verblijf voor de bewoners van het WZC. Je biedt optimale en deskundige hulp bij hun verzorging.

Diploma: In het bezit zijn van een visum als zorgkundige.

Verloning: Salarisschaal C1-C2, bruto maandloon aan huidige index tussen 1474,41 euro en 2480,93 euro (28,5/38) + 11% wisseldienst en toeslagen nacht-, avond- en weekendprestaties. Toekenning van anciënniteit is mogelijk volgens de geldende regelgeving.

Extralegale voordelen: Haard- of standplaatsvergoeding, maaltijdcheques van 8 euro, ecocheques, fietsvergoeding, terugbetaling woon-werk met openbaar vervoer, gunstige verlofregeling, tweede pensioenpijler en gratis hospitalisatieverzekering na 1 jaar tewerkstelling.

Voor bijkomende info, contacteer Anja Van den Bossche, hoofdverpleegkundige, op tel nr 016/80 40 02 of via mail anja.vandenbossche@ocmwhoegaarden.be.
Functieomschrijving te bekomen op de administratie van het woonzorgcentrum via info.woonzorgcentrum@ocmwhoegaarden.be

Solliciteren kan tot en met vrijdag 10 september 2021 (motivatiebrief met cv en kopie visum zorgkundige)
- Ofwel per brief aan de voorzitter vast bureau, Jean-Pierre Taverniers, Gemeenteplein 1 te 3320 Hoegaarden.
- Ofwel via mail aan info.woonzorgcentrum@ocmwhoegaarden.be.
- Ofwel via afgifte op de administratie van het WZC, Maagdenblokstraat 21 te 3320 Hoegaarden.
   

Ferm kinderopvang 

Ook is de buitenschoolse kinderopvang steeds op zoek naar vrijwilligers.
Meer info en solliciteren kan hier.

Provincie Vlaams-Brabant

Vacatures

   

Ecowerf

Vacatures

 

IGO Leuven

vacatures.igo.be

    

Regionaal Landschap Zuid-Hageland 

Vacatures

    

Bedrijven Hoegaarden

ABInBev - vacatures
     Meer info: JobsbrouwerijHoegaarden@ab-inbev.com

Vanparijs Engineers - vacatures

Pall - vacatures bedienden
           vacatures arbeiders

A&C systems - vacatures