Leden adviesraden gezocht!

In Hoegaarden trachten we in te zetten op een intensieve adviesradenwerking. Deze raden staan garant voor burgerparticipatie en vormen de schakel tussen de bevolking en het beleid. Zij kunnen de gemeente adviseren over allerhande beleidsthema's.
Meer uitleg + inschrijvingsformulier

 

De diensten van het gemeente- en OCMW-bestuur zijn gesloten op:

donderdag 11 juli (feestdag Vlaamse Gemeenschap)