Coronamaatregelen vanaf 20 november

Het Overlegcomité heeft op 17/11/2021 de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden.

Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames als het aantal patiënten op intensieve zorg is de voorbije twee weken bijna verdubbeld. Extra beschermingsmaatregelen zijn nodig !

1. Veilige afstand en beperking sociale contacten

Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan.
Het gaat met name om het respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter en het beperken van het aantal sociale contacten.
Het Overlegcomité beveelt ten zeerste aan om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan.

2. Brede mondmaskerplicht

Er komt een brede mondmaskerplicht. Zo dient het mondmasker verplicht te worden gedragen in de volgende situaties:
    in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
    bij de medische en niet-medische contactberoepen;
    in zorginstellingen;
    in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
    bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
    in winkels en winkelcentra;
    in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
    in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
    in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
    in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
    in fitnesscentra
    in gebouwen voor de erediensten.

De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Ook in het onderwijs.
Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

3. Covid Safe Ticket + mondmasker

 Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:
- publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten (dus ook trouwfeesten, koffietafels, ...)
- horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden),
- schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema's, musea en (indoor) pret- en themaparken.

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest.Voor danscafés is het Covid Safe Ticket verplicht + mondmasker (ook tijdens het dansen)

Het lokaal bestuur van Hoegaarden wil het goede voorbeeld geven in de strijd tegen verspreiding van het virus en heeft daarom beslist om alle gemeentelijke evenementen af te lassen tot 28/01/2021.  Heel wat lokale verenigingen volgen dit voorbeeld.

4. Verplicht telewerk

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Klik hier voor informatie over onze gemeentelijke dienstverlening. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid.Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer.

5. Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik.
Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson of Astra Zenca. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik. Voorziene deadline is hier april 2022.
Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.

De vaccinatiegraad in Hoegaarden bedraagt 95% bij de groep 12+. Een resultaat waar we fier over mogen zijn. Haal van zodra je je uitnodiging ontvangt, zeker ook je Boosterprik !

6. Ventilatie

Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

7. Testen en opvolgen van contacten blijven eveneens cruciale verdedigingslinies.

Hebt u symptomen? Ga naar de website van het testcentrum in Tienen en maak een afspraak. Je kan dit digitaal of telefonisch 016 80 94 58 doen. Sinds 1 november '21 mogen alle apothekers in België met de nodige opleiding ook van symptomatische burgers en terugkerende reizigers een COVID-19 sneltest afnemen. De test uitgevoerd in de apotheek is een snelle antigeentest die in ongeveer 15 minuten resultaat oplevert. Let op ! Wie een hoogrisico-contact gehad heeft, mag zich niet laten testen bij de apotheek, maar moet via de huisarts of het testcentrum gaan.
Omdat er lange wachttijden zijn in testcentra en bij de huisartsen, kan je ook langs de teststraat aan Gasthuisberg Leuven (Herestraat).
Voor Hoegaarden kan je een antigeentest vragen bij
 - Apotheek Julie Maes in de Tiensestraat
 - Apotheek Annelore Devriendt in de Kerselaarstraat in Meldert

De maatregelen zullen ingaan op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

Blijf je aan deze maatregelen houden, hou vol, het komt goed!
Heb je het moeilijk, neem contact op met de sociale dienst van het OCMW 016/768 768

Wie vragen heeft over coronamaatregelen in België kan terecht op de website  www.info-coronavirus.be of het nummer 0800-14.689.
#samentegencorona