Coronamaatregelen na overlegcomité van 6 januari 2022

Er zijn nog nooit zoveel besmettingen geweest in ons land en in onze gemeente.

Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologische situatie besproken. De snelle verspreiding van de omikronvariant zorgt voor een forse stijging in het aantal besmettingen. Daarom wordt gekozen voor het aanhouden van de lopende maatregelen. Tegelijk besprak het Overlegcomité ook de middellangetermijnstrategie waarin voorspelbaarheid en perspectief centraal staan.

Op basis van de laatste wetenschappelijke gegevens lijkt het erop dat de omikronvariant drie tot vier keer meer besmettelijk is, maar mogelijk minder ziekmakend. Dit vertaalt zich nu reeds in een snelle stijging van het aantal besmettingen (+79% de voorbije week) en een toename van de ziekenhuisopnames (+20%). De bezetting van de afdelingen Intensieve Zorgen blijft voorlopig nog dalen, maar minder uitgesproken dan de week ervoor.

Het Overlegcomité oordeelt dat in de huidige situatie het aangewezen is het pakket lopende maatregelen aan te houden.

Lopende maatregelen blijven van kracht

Telewerk blijft verplicht, minstens 4 dagen per week. Per week kan er maximaal één terugkeermoment waarbij men te allen tijde een maximale personeelsbezetting van 20% respecteert.

Teambuildings en andere activiteiten zoals met fysieke aanwezigheid op de arbeidsplaats, zowel binnen als buiten, blijven verboden.

Samenkomsten, activiteiten en evenementen
De huidige beperkingen of sluitingen van bepaalde samenkomsten, activiteiten en evenementen - bijvoorbeeld in de horeca, het nachtleven of in het sportieve en culturele leven - blijven van kracht.

Onderwijs
Het Overlegcomité bevestigt de geplande heropening van het onderwijs vanaf 10 januari. Dit betekent opnieuw volledig contactonderwijs voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs, en het deeltijds kunstonderwijs. Hierbij moeten de volgende preventieve maatregelen gerespecteerd worden:

- permanent inzetten op ventilatie,
- mondmaskerplicht vanaf 6 jaar,
- respect voor de test- en quarantaineregels. Zo zullen klassen gesloten worden gesloten vanaf 4 besmettingen (kinderen met symptomen),
- vergaderingen blijven digitaal plaatsvinden
- het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes (studie, refter, ...) wordt maximaal vermeden,
- ééndaagse uitstappen zijn toegelaten conform de geldende regels in de samenleving,
- extra-murosactiviteiten met overnachting blijven opgeschort.

Er wordt een oproep gedaan aan ouders om kinderen zoveel mogelijk te zelftesten.

Wat het hoger onderwijs betreft, nodigt het Overlegcomité de ministers van Onderwijs uit om samen met het onderwijsveld na te gaan op basis van welke (bijkomende) preventieve maatregelen het hoger onderwijs georganiseerd wordt vanaf 10 januari.

Test- en quarantaineregels
Het Overlegcomité neemt akte van de beslissing van de ministers van Volksgezondheid die op basis van de laatste wetenschappelijk informatie over de omikronvariant het test- en quarantaine beleid gewijzigd hebben en dit met ingang vanaf 10 januari.

• Wie al een boosterprik heeft gekregen of maximaal 5 maanden geleden met de basisvaccinatie ingeënt werd, moet niet in Q40 na een HRC. Zij moeten ook geen PCR-test laten afnemen.
• Wie nog geen boosterprik kreeg of langer dan 5 maanden geleden de basisvaccinatie kreeg, mag na 4 dagen uit Q40 na een HRC mits er tot en met dag 10 een dagelijkse zelftest wordt afgenomen. Ook die mensen hebben dan geen PCR-test meer nodig om de quarantaine te beëindigen.
• Voor wie niet gevaccineerd is, verandert er niets, met PCR-tests op dag 1 en 7, en Q40 tot de uitslag van de tweede test.
• Wie besmet is met het coronavirus moet nog steeds in isolatie, maar de periode wordt ingekort van 10 naar 7 dagen. Wie dan geen klachten meer heeft, mag mits negatieve zelftest uit isolatie.

In dit nieuwe test- en quarantainebeleid neemt het belang van zelftesten toe. Zelftesten zijn beschikbaar in de supermarkt en de apotheek. Voor mensen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming is de zelftest in de apotheek beschikbaar aan 1 euro (max. 4 zelftesten per persoon per 14 dagen).

Middellangetermijnstrategie en coronabarometer
Het Overlegcomité heeft zich ook gebogen over het voorbereidende werk van het COVID-19 Commissariaat met betrekking tot een middellangtermijnstrategie en het ontwerp van coronabarometer. Aan het COVID-19 Commissariaat werd gevraagd om de barometer verder te verfijnen en uit te werken.