Gefaseerde heropstart gemeentelijke dienstverlening - update 28-07-2020

In uitvoering van de federale exitstrategie heeft ook de gemeente en het OCMW van Hoegaarden haar dienstverlening heropgestart. Omdat het coronavirus nog altijd aanwezig is op ons grondgebied en gevaarlijk blijft, behouden we de nodige beschermingsmaatregelen.

Het digitaal loket (incl. e-mailaanvragen) is de eerste optie voor het afhandelen van vragen. 
Wie naar het gemeentehuis wil komen moet een afspraak maken.
     • sociale dienst: 016/80 87 80
     • de dienst burgerzaken: 016/76 87 68
     • de dienst grondgebiedzaken: 016/76 87 21
     • de dienst ruimtelijke ordening: 016/76 87 20
     • de dienst noodplanning / samenleving: 016/76 87 50
     • het wijkkantoor politie: 016/76 87 90 (buiten kantooruren en in het weekend kan u terecht op 016/805 805)

De buitendeuren van het gemeentehuis blijven steeds gesloten. Bezoekers moeten aanbellen aan de zijdeur. 
  

We verplichten iedere bezoeker om een mondmasker te dragen. Breng dus uw mondmasker mee. Wij voorzien alcoholgel en andere beschermingsmiddelen. De gezondheid van onze burgers, personeel en alle andere mensen staat centraal. Tegelijkertijd willen we onze dienstverlening zo veel als mogelijk garanderen.

Andere gemeentelijke dienstverlening:
De bibliotheek blijft werken met afhaaldienst voor bestaande leden. Meer info afhaalbib
• Het toeristisch infopunt is bereikbaar op woensdag van 13u - 16u en op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10u - 16u.
Ook de geosite is toegankelijk voor bezoek op zaterdag- en zondagnamiddag van 13u30 tot 17u30.
• De benovatiecoach is bereikbaar in de klimaatmobiel voor het gemeentehuis elke eerste dinsdag van de maand. U kan gewoon binnenspringen ! 
• Voor het inkijken van openbare onderzoeken moet je een afspraak maken met de dienst ruimtelijke ordening.
• Er worden opnieuw zakken verkocht bij de dienst burgerzaken, maar ook  hiervoor moet u een afspraak maken. Blauwe en roze zakken worden ook verkocht door Carrefour en De Gazet van Hoegaarden. Groene gft-zakken vind je enkel bij De Gazet van Hoegaarden.
• De sporthal en gemeenschapscentrum openen opnieuw de deuren zodat het verenigingsleven kan heropstarten. Let wel ! Dergelijke activiteiten mogen maximaal voor bubbels van 50 personen georganiseerd worden.
Jeugdhuizen kunnen openen, in bubbels van maximum 50 personen en volgens de opgelegde richtlijnen. Fuiven blijven eveneens tot eind september verboden.
• Zomerkampen en -activiteiten kunnen georganiseerd worden onder strikte voorwaarden. Voor meer informatie contacteer info@gemhoegaarden.be  
• Het skatepark is open van 10 tot 21 u. Respecteer de afstandsregel van 1.5 meter.  
• Voor woonzorgcentrum Villa Hugardis is een veilige en humane bezoekregeling uitgewerkt. Mondmaskers en registratie zijn verplicht voor alle bezoekers. Voor meer informatie contacteer sam.vanormelingen@ocmwhoegaarden.be

Zitdagen van derden in het gemeentehuis
- Beter Wonen aan de Gete: enkel op afspraak 011/69 05 45 - via info@beterwonenaandegete.be
- Wijkwerken: enkel op afspraak - via 0470 71 19 31  greet.boel@vdab.be
- Huis van het kind: enkel op afspraak - via 0477 96 44 14   huisvanhetkindhoegaarden@ons.be
- Juridische bijstand: zitdagen zijn opgeschort. CJB Leuven voorziet wel een telefonische permanentie elke dinsdag, woensdag en donderdag telkens tussen 10 u. en 12 u. U kan met dringende juridische vragen, voor gratis eerstelijnsadvies bellen naar 016 21 45 38.
- Ondernemersloket Zuid-Oost Hageland houden geen zitdagen meer, contact via 0473 83 87 04
- De kadastraal schatter van IGO blijft nog steeds thuiswerken.

Volgende dienstverlening zal nog niet herstart worden:
• In gemeentehuis: geen bedeling rattenvergif, geen gebruik van internet-PC's en geen fotokopieën.
• Voor OCMW: geen smakelijk samen, geen minder mobiele centrale

Vlot en veilig bezoek aan de EcoWerf-recyclageparken
Vanaf 29/07 is het dragen van een mondmasker verplicht in alle recyclageparken. Door strikt de veiligheidsmaatregelen op te volgen, kunnen de recyclageparkwachters je een veilig en vlot bezoek garanderen. Het aantal wagens dat gelijktijdig op het recyclagepark mag, is voor kleine recyclageparken beperkt tot 10 wagens. Op middelgrote parken mogen er gelijktijdig 15 wagens binnen en 20 wagens op grote recyclageparken. Blijf niet langer dan 15 minuten op het park om afvalstoffen af te leveren en kom alleen naar het recyclagepark als het echt nodig is.
Vanaf 14/07 kan je opnieuw terecht op het recyclagepark met asbestcement, maar enkel nadat je op voorhand online een reservatie gemaakt hebt. Meer informatie en een afspraak maken