Gefaseerde heropstart gemeentelijke dienstverlening

In uitvoering van de federale exitstrategie heeft ook de gemeente en het OCMW van Hoegaarden haar dienstverlening heropgestart. Omdat het coronavirus nog altijd aanwezig is op ons grondgebied en gevaarlijk blijft, behouden we de nodige beschermingsmaatregelen.

Het digitaal loket (incl. e-mailaanvragen) is de eerste optie voor het afhandelen van vragen. 
Wie naar het gemeentehuis wil komen moet een afspraak maken.
     • sociale dienst: 016/80 87 80
     • de dienst burgerzaken: 016/76 87 68
     • de dienst grondgebiedzaken: 016/76 87 21
     • de dienst ruimtelijke ordening: 016/76 87 20
     • de dienst noodplanning / samenleving: 016/76 87 50
     • het wijkkantoor politie: 016/76 87 90 (buiten kantooruren en in het weekend kan u terecht op 016/805 805)

De buitendeuren van het gemeentehuis blijven steeds gesloten. Bezoekers moeten aanbellen aan de zijdeur. 
  

We verplichten iedere bezoeker om een mondmasker te dragen en voorzien ook andere beschermingsmiddelen. De gezondheid van onze burgers, personeel en alle andere mensen staat centraal. Tegelijkertijd willen we onze dienstverlening zo veel als mogelijk garanderen.

  
Volgende dienstverlening zal nog niet herstart worden:

• In gemeentehuis: geen verkoop van zakken/keukenafvalbakjes, geen bedeling rattenvergif, geen gebruik van internet-PC's en geen fotokopieën.
• Voor OCMW: geen smakelijk samen, geen minder mobiele centrale
• Infovergaderingen en zitdagen van derden (Wijkwerken, Huis van het kind, Ondernemersloket, Juridische bijstand, Kadastraal schatter) gaan voorlopig niet door. Ook de zitdag voor het invullen van de belastingen (20 mei) is geannuleerd.

Andere gemeentelijke diensten:
• Blauwe en roze zakken worden verkocht door Carrefour en De Gazet van Hoegaarden. Groene gft-zakken vind je enkel bij De Gazet van Hoegaarden. 
• De bibliotheek blijft werken met afhaaldienst voor bestaande leden. Meer info afhaalbib
• Het toeristisch infopunt gaat ten vroegste vanaf 1 juni open.
• De gemeentelijke gebouwen en geosite blijven voorlopig ook gesloten. 
• Alle geplande activiteiten tot en met 30 juni 2020 worden geannuleerd.
• Met het wooninfopunt Beter wonen aan de Gete kan je een afspraak maken via 011/69 05 45. Afspraken gaan bij voorkeur door op dinsdag- en vrijdagvoormiddag.
• De benovatiecoach is bereikbaar in de klimaatmobiel voor het gemeentehuis op 2 juni.
• Openbare onderzoeken worden opnieuw opgestart. Voor het inzien van een dossier moet je een afspraak maken met de dienst ruimtelijke ordening.
• Recyclageparken blijven geopend maar de strenge veiligheidsmaatregelen blijven van kracht. Kringwinkels starten hun werking opnieuw en de kledingcontainers werden teruggeplaatst.
• De maaltijdbedeling en de onderhoudswerken aan het openbaar patrimonium blijven doorlopen.
• Buitenschoolse kinderopvang Ferm voorziet opvang voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen, zowel voor leerlingen voor wie de lessen herstarten als voor kinderen van ouders die buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien. Ook kinderen met een moeilijke thuissituatie kunnen terecht in de opvang. De scholen voorzien noodopvang.