Woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum Villa Hugardis richt zich tot ouderen die omwille van gezondheids-, sociale en/ of andere redenen, moeilijk verder thuis kunnen verblijven. Het woonzorgcentrum biedt hen een betaalbare plaats om te wonen en te leven, in een prachtige groene omgeving naast 'Het Park van Hoegaarden'

WZC Villa Hugardis

Villa Hugardis heeft een capaciteit van 61 bemeubelde woongelegenheden.
Deze zijn onderverdeeld in 58 bedden voor langdurig verblijf en 3 bedden voor kortverblijf.
Er zijn ook 2 tweepersoonskamers, dewelke prioritair aan koppels verhuurd worden. 
De  bewoners zijn ingedeeld in 3 leefgroepen van telkens ongeveer 20 personen. Ouderen met dementie verblijven in een veilige afdeling.

De zorg van de bewoners wordt zo goed mogelijk afgestemd op de persoonlijke noden en behoeften. Bij het streven naar een optimale levenskwaliteit zijn waarden als inspraak, recht op privacy, huiselijkheid en geborgenheid van cruciaal belang. Op die manier is er meer persoonlijk contact en een huiselijke sfeer.

De continuïteit van de zorg, een voortdurende kwaliteitsbewaking en respect voor ieders geloofsovertuiging zijn leidende begrippen. Aandachtspunten zoals behoefte aan autonomie, zelfredzaamheid en zingeving vormen een rode draad doorheen de werking.

Villa Hugardis is een “open huis” met een professioneel personeelskader waar, in een sfeer van goede verstandhouding en open overleg,  contacten zijn met familie, vrijwilligers, externe zorgverstrekkers en diverse instanties die betrokken zijn bij de ouderenzorg.

Adres:
Maagdenblokstraat 21 - Hoegaarden
Contact: 016/80 40 00

info.woonzorgcentrum@ocmwhoegaarden.be

Meer contactgegevens op de uitgebreide contactlijst.

Wenst u meer informatie?

Algemene werking en opnamebeleid
Directeur: Nele Boogaerts
nele.boogaerts@ocmwhoegaarden.be
tel: 016/80 40 09 (van 9u tot 12u, namiddag enkel op afspraak)
Medische problematiek, bewonerszorg
Anja Vandenbossche, hoofd bewonerszorg
anja.vandenbossche@ocmwhoegaarden.be
tel: 016/80 40 02 (van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u)
Administratie bewoners, vrijwilligerswerk
Marina Trolin, maatschappelijk assistente
marina.trolin@ocmwhoegaarden.be 
tel: 016/80 40 03 (van 9u tot 12u, namiddag enkel op afspraak)

Meer contactgegevens op onze contactpagina
.

Wat doen bij aanvraag opname?

       Wie contacteren?

Digitale aanvraag opname Woonzorgcentrum Villa Hugardis

DOWNLOADBARE DOCUMENTEN:

Aanvraagformulier tot opname

Visie en missie

Dagprijs

Afsprakennota

Afsprakennota kortverblijf

Wachtlijst en opnamebeheer

Katz-schaal

BIJKOMENDE TOELICHTING:

Kortverblijf (tijdelijke opvang in woonzorgcentrum)

Afdelingen en omgeving WZC Villa Hugardis

Verpleging, verzorging & animatie in WZC Villa Hugardis

Inspraak: gebruikersraad, bewonerskrant en vrijwilligerswerking

Vroegtijdige zorgplanning

Dementievriendelijk woonzorgcentrum

Palliatieve zorgen in ons woonzorgcentrum

Borgstelling en betalingsverbintenis bij opname woonzorgcentrum

Tussenkomst in onkosten woonzorgcentrum

Onderhoudsplicht & zakgeld rusthuisbewoners

Beheer van uw gelden bij een verblijf in het woonzorgcentrum 

Vrijwilliger worden in het WZC
Vacature vrijwilligers