Thuisdiensten

Zelfstandig wonen is niet altijd gemakkelijk. Toch willen vele mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven. De behoefte aan zorg neemt vaak toe als men ouder wordt. Maar ook (jonge) gezinnen en andere personen kunnen al dan niet tijdelijk nood hebben aan hulp of ondersteuning in de huishoudelijke taken.

Thuiszorg omvat een breed gamma van uiteenlopende vormen van hulp- en dienstverlening. Mensen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en daar verzorgd kunnen worden.

Het OCMW Hoegaarden biedt volgende thuisdiensten aan:

Warme maaltijden

Minder mobielencentrale

Buren voor Mekaar

 

OCMW Hoegaarden verleent haar medewerking aan volgende thuiszorgprojecten:

Bib-aan-huis

Zorg 24 

 

 Tot slot kan u ook bij het OCMW terecht voor:

Indicatiestelling zorgbehoefte

Steunpunt mantelzorg

Met vragen over levenslang en aangepast wonen kan u terecht bij het Wooninfopunt van Beter Wonen aan de Gete.