Project-en vrijwilligerswerk

Het OCMW werkt verschillende activerings- en integratieprojecten uit. Hierbij wordt vertrokken vanuit een maatschappelijke nood én de competenties van de potentiële medewerkers, zodat de projecten een meerwaarde betekenen voor mens en maatschappij.
De deskundige project- en vrijwilligerswerking volgt deze nieuwe projecten van bij de start intensief op en bewaakt de kwaliteit. Ze zoekt ook subsidiekanalen voor diverse projecten. Naast  individuele benadering van cliënten worden groepsactiviteiten opgezet. Hierbij werken we vooral self-empowerend en zoeken we naar nieuw methodes rond armoedebestrijding op het platteland.
Vrijwilligerswerk is belangrijk voor OCMW en gemeente.

Buren voor Mekaar
Buren voor Mekaar een project waarbij vrijwilligers, mensen in hun buurt een handje helpen of gezelschap houden.

Huistaakbegeleiding
Tijdelijke ondersteuning voor ouders en kinderen (lagere school) 

Burenbemiddeling
Burenbemiddeling is een gratis dienst met als doel conflicten tussen buren bespreekbaar te maken. Bekijk de folder "Burenhinder" van Beter Wonen aan de Gete met daarin een stappenplan over hoe je burenproblemen best aanpakt.

Minder mobielencentra
De Minder Mobielen Centrale biedt vervoersmogelijkheden aan personen met mobiliteitsproblemen dankzij vrijwillige chauffeurs.

Bib-aan-huis
Bib-aan-huis werkt met vrijwilligers van Buren voor Mekaar, aan wie u uw bibliotheekboodschappen kan toevertrouwen. Hierdoor kan u alle materialen uit de bibliotheek ontlenen en worden ze gratis bij u thuis geleverd.

Werkgroepen vluchtelingen
De werkgroep Integratie & Inburgering is opgestart om de werklast van de sociaal werkers te verminderen en de vluchtelingen in Hoegaarden beter te ondersteunen. Het krachtgericht groepswerk zorgt ervoor dat de deelnemers nieuwe inzichten en vaardigheden verwerven en kunnen groeien.

Buddyproject vluchtelingen
Met dit project biedt het OCMW extra ondersteuning aan de (erkende) vluchtelingen die verblijven in het Lokaal Opvanginitiatief van Hoegaarden. Onze missie is dan ook tweeledig: het sociale isolement van vluchtelingen doorbreken en de betrokkenheid van de Hoegaardiers bij de opvang van vluchtelingen vergroten. Elke buddy wordt gekoppeld aan een specifieke vluchteling

Vrijwilliger worden