Nuttige informatie

Er bestaan heel wat diensten en hulpverleners waar je terecht. We geven alvast een overzicht van enkele telefoondiensten waar je gratis en anoniem beroep op kan doen.

Belangrijke hulplijnen

 

 

www.desocialekaart.be
- voor een gericht antwoord op al je vragen over welzijn, zorg en gezondheid
- je kan zoeken op thema, op locatie of op naam van een organisatie.

 

rechtenverkenner

De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van sociale rechten:
 
- premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...
- voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ...
- door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid. Voorlopig is Hoegaarden nog niet opgenomen in de rechtenverkenner. We proberen dit ASAP op te lossen.

Klik hier of op het logo om de rechtenverkenner te openen.

Indien u een steunaanvraag wil indienen bij het OCMW moet u vaak uw financiële situatie bewijzen.
U neemt hiervoor een aantal documenten mee voor het gesprek met de maatschappelijk assistent.
Lees meer