Andere taken & diensten

De hulp- en dienstverlening van het OCMW is zeer divers.
Hebt u vragen of opmerkingen over het OCMW van Hoegaarden neem contact op met  

Voorzitter vast bureau / OCMW-raad: Jean-Pierre Taverniers 
Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst: Filip Havet 

Algemeen directeur: Bart Hendrix of andere leden van het managementteam.


Opsomming en informatie andere taken en opdrachten OCMW:

Hulp bij inschrijving in een sociale woning  

Crisisopvang en noodwoningen

Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers 

Uitleendienst fietsen 

Ontlening speelkoffer voor OCMW-cliënten 

Kinderopvang met inkomenstarief - verminderd tarief

Sociaal telefoontarief 

Sociale correctie DIFTAR (jonge kinderen & incontinentie - buikvliesdialyse) 

Studietoelagen 

 
Het OCMW biedt ook hulp bij aanvragen voor personen met een handicap en het invullen van de online vragenlijst op www.myhandicap.belgium.be
Hier vindt u alvast meer informatie over:
- Aanvraag parkeerkaart voor personen met handicap
- Aanvraag integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
- Gratis informatie- en verwijzingsdienst voor personen met een beperking, hun familieleden, zorgverleners en andere. 
- Aanvraag tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden