Reinigen van de openbare weg

In het politiereglement van de gemeente staan verschillende artikels die betrekking hebben op het proper houden van de openbare weg.
Bij inbreuken tegen deze artikels, kan de gebruiker een GAS-boete krijgen van de provinciaal GAS-ambtenaar die het bedrag van de boete bepaalt.

Onderhoud voetpaden
Artikel 109 bepaalt dat iedere aangelande moet instaan voor de reinheid van de aangelegde berm of het trottoir voor het onroerend goed naargelang hij gebruiker, huurder of eigenaar is inbegrepen het uitroeien van grassen en onkruid.
Dit wil zeggen dat iedereen zijn eigen stoep moet proper houden.
Het gebruik van pesticiden is niet toegestaan op openbaar domein. Daarom kan je best preventief borstelen.

Hondenpoep
Eén van de grootste ergernissen is hondenpoep op de stoep.
In artikel 112 staat dat iedereen die op om het even welke wijze de openbare weg heeft bevuild of laten bevuilen, zelfs door dieren waarvoor hij verantwoordelijk is, ervoor moet zorgen dat deze onverwijld opnieuw proper wordt gemaakt.
Er staan verspreid over Hoegaarden en deelgemeenten meer dan 80 afvalbakken en hondenpoepbuizen om het de hondeneigenaars makkelijk te maken.

Straatkolken
De straatkolken worden 2 maal per jaar geruimd door een gespecialiseerde firma.
Toch zien we bij regenbuien nog vele 'verstopte duikers'. Vaak zitten deze duikers vol met zand, beton, cement, verf of hondenpoepzakjes.
Het is geen gemakkelijke noch aangename taak voor de gemeentearbeiders om deze vrij te maken. In het geval van beton moet de hele kolk uitgebroken worden en vervangen.
Artikel 111 van het politiereglement stelt nochtans dat het verboden is om slijk, zand en vuilnis dat zich voor de huizen bevindt op de straten, in de greppels of rioolmonden te vegen.