Infoavond rioleringswerken Hauthem/Kauterhof

In augustus starten de riolerings-en wegeniswerken in Hauthem en op de Kauterhof. Aquafin en Fluvius leggen dan gescheiden riolering aan in de straat en de volledige wegenis wordt vernieuwd.

Op dinsdag 18 juni om 19u houden we een infoavond in het gemeentehuis over de geplande werken. Hier lichten de ontwerper en aannemer het plan, de verschillende uitvoeringsfases, de geplande omleidingen en contactpersonen toe.

Alle inwoners die langs dit traject wonen krijgen nog een persoonlijke uitnodiging voor deze infoavond in de bus.