Begraafplaats Walestraat - Uithangingsberichten

Zoals de voorbije jaren zullen er rond Allerheiligen, op de begraafplaats in de Walestraat, ook dit jaar berichten uitgehangen worden aan de graven waarvan de concessie of grafrust is verstreken.

Nabestaanden kunnen opteren om het graf te behouden door een concessie te nemen, een bestaande concessie te verlengen of het graf te laten verwijderen.
Zij moeten dan vóór 1 november 2019 contact opnemen met de dienst begraafplaatsen. De graven waarvan de nabestaanden geen actie ondernemen zullen verwijderd worden.

Zowel voor het nemen of het verlengen van een concessie als voor het verwijderen van graven kan u terecht op de dienst begraafplaatsen (loket burgerzaken of 016/76 87 62).

Om alles vlot te laten verlopen vragen wij u om vooraf een afspraak te maken.