Update werken Hoksem

De aannemer is gestart met de werken aan het 'water'pompstation op het kruispunt Kumtichsesteenweg - Bronstraat - Sint-Jansstraat.
Er is geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer mogelijk.
Gelieve de voorziene omleidingen te volgen.