Infoavond fietspaden Ruilverkaveling Willebringen

op 12 december 2017 om 20u in het Sint-Janscollege in Meldert.

Het Ruilverkavelingscomité Willebringen heeft een aanvraag ingediend voor de aanleg van fietspaden in onze regio (Boutersem, Bierbeek, Hoegaarden en Tienen). Voor Hoegaarden gaat het over tracé D: Opvelp, Honsem, Meldert, gelegen in de Kerselaarstraat (vanaf kruispunt Babelomstraat richting Bierbeek)

Van 07 december 2017 tot en met 05 januari 2018 loopt het openbaar onderzoek over de aanvraag.
De aanvraag ligt digitaal ter inzage bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening, op volgend adres: Gemeenteplein 1 te 3320 Hoegaarden.
Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Ter ondersteuning van het openbaar onderzoek organiseert Ruilverkavelingscomité de infoavond.