Nieuwe energiezuinige verlichting in de sporthal


In augustus startte de relighting in de gemeentelijke sporthal. Hierbij werden alle verlichtingsarmaturen in de sportzalen, kleedkamers, sanitair, bergingen en inkomhal vervangen door energiezuinige LED-verlichting.

Deze relighting komt er naar aanleiding van het projectadvies van Eandis waaruit blijkt dat bij vervanging van de huidige klassieke TL-verlichting door energiezuinige LED-verlichting,  een geraamde besparing van 5.654 euro per jaar en een reductie van 63% CO2-uistoot kan gerealiseerd worden.

Rekening houdend met de Eandispremie voor relighting en een eventuele jaarlijkse stijging van de energieprijzen,  betekent dit  dat de investeringskost op 9 jaar terugverdiend  zal zijn.  Bovendien bedraagt de minimale levensduur van de installatie 20 jaar. Deze installatie zal na 20 jaar dus 73.175 euro opgebracht hebben. 

Met deze relighting geeft de gemeente uitvoering aan een actie uit het gemeentelijk klimaatactieplan waarbij in het kader van het burgemeesterconvenant een reductie van 20% CO2-uitstoot op Hoegaards grondgebied nagestreefd wordt.