Herstellingswerken 'Kleine' Doelstraat en Gasthuisstraat

Nu de winter achter de rug is, zal de aannemer verdere herstellingswerken uitvoeren aan verschillende straten in het centrum: de Kalverstraat en de Arthur Putzeystraat zijn voltooid, de 'kleine' Doelstraat en de Gasthuisstraat moeten nog aangepakt worden.

Op maandag 21 maart 2016 begint de aannemer in de 'klein' Doelstraat. Het voetpad wordt vernieuwd en waar mogelijk verbreed, er komen nieuwe goten en een nieuwe asfaltlaag. Deze werken nemen een viertal weken in beslag, indien er geen onverwachte problemen opduiken.

Vervolgens is het de beurt aan de Gasthuisstraat met nieuwe goten en een nieuwe asfaltlaag. Hierover krijgt u tijdig meer concrete informatie.

Wij verontschuldigen ons voor het ongemak en danken u voor uw begrip.

Kleine Doelstraat