Herinrichting begraafplaats Hoegaarden

Bezoekers van de begraafplaats Hoegaarden - centrum (Walestraat) werden deze week opgeschrikt door paaltjes. Dit leidde tot emotionele reacties in de media, verwarring en onrust. Daarom willen wij nu duidelijkheid brengen.

Niet zomaar...
Net als vele andere gemeenten kampt Hoegaarden met problemen omtrent het onderhoud en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen. Door het verbod op pesticiden wordt het onderhoud steeds arbeidsintensiever. Ook de administratieve opvolging wordt steeds complexer. Digitalisering van de graven bracht onnauwkeurigheden en onjuistheden aan het licht. Een rechtzetting drong zich op. Daarenboven moeten een aantal nieuwe functies opgenomen worden: sterretjesweide voor overleden kinderen en een overdekte ceremonieruimte (afdak bij slecht weer).

Aanpassingen aan een begraafplaats zijn moeilijk, wij beseffen dat dit een emotionele aangelegenheid is, waarbij nabestaanden zich gekwetst kunnen voelen. Ook voor het gemeentebestuur is dit een zware opdracht.

De uitvoering moet doordacht en gefaseerd gebeuren. Een voorlopig plan werd opgesteld. Op dit ogenblik kunnen we evenwel geen concreet plan voorleggen, gezien de onduidelijkheid over de effectief beschikbare ruimte.

Een inhaalbeweging ... moeilijk maar noodzakelijk 
Bij een gedeelte van de graven met een verlopen concessie (=vergunning) en de graven waarvan de grafrust is verstreken, werden aanplakbrieven aangebracht. Ook in het columbarium zijn er nissen met verlopen grafrust en gebeurde aanplakking. Volgend jaar zijn alle andere graven aan de beurt. 

De verwaarloosde en niet-identificeerbare graven aan de buitenmuur van de begraafplaats kregen eveneens een aanplakbrief.

Tot slot kregen ook de nabestaanden van de graven van de oudstrijders, via aanplakking een oproep tot contactname. In nauw overleg willen we immers bekijken of het mogelijk is om een ere perk in te richten met een gezamenlijke herdenkingszuil.

Geen enkel graf moet verdwijnen 
Iedereen krijgt de mogelijkheid om een grafconcessie te nemen en/of te verlengen. Er zijn echter ook alternatieven. Om nabestaanden te begeleiden wordt een bijzonder loket begraafplaatsen opgericht. Daar kan u terecht met al uw vragen en bedenkingen. U moet vooraf wel een afspraak maken via het nummer 016/768.768.  Hierdoor vermijden we lange wachttijden voor onze klanten.

Samen naar een betere invulling
In functie van de ruimte die hierdoor al dan niet vrijkomt, wordt na Allerheiligen 2016 bekeken  hoe we aan de verschillende noden en verplichtingen kunnen voldoen. Het blijft de intentie om een meer onderhoudsvriendelijke begraafplaats te creëren. Hierbij combineren we groenvoorzieningen met rustplaatsen. Ook de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen wordt verbeterd.

Omdat rouwen voor iedereen anders is, hopen we op een serene, open en constructieve manier SAMEN tot een haalbare en aanvaardbare oplossing te komen.