Herstellingswerken verschillende wegen

Op maandag 14 september 2015 start een aannemer met het uitvoeren van herstellingswerken aan verschillende wegen in Hoegaarden.
De huisvuilophalingen, zowel restafval als GFT als PMD, blijven plaatsvinden zoals vermeld op de afvalkalender van Ecowerf.

In vele straten staan op dit moment nog kleine gootjes die moeilijk te kuisen zijn. Hier worden nieuwe goten aangelegd. Waar nodig zullen ook de voetpaden mee vernieuwd worden.

Kalverstraat
- Aard der werken: goten + voetpaden + nieuwe asfalt
- Start der werken: maandag 14 september 2015
- Duur der werken: +/- 2 weken
- Bereikbaarheid: tijdens opbraak en aanleg voetpaden wordt er éénrichtingsverkeer ingericht van de Kalverstraat naar de Tiensestraat
- Algemeen parkeerverbod: Kalverstraat en “klein” Doelstraat (verbinding tussen Gasthuisstraat en Kalverstraat)
- Afsluiten straat: maandag 21 en dinsdag 22 september 2015

Wegenwerken Kalverstraat

 

Arthur Putzeysstraat & Gasthuisstraat
- Aard der werken: goten + nieuwe asfalt
- Start der werken: aansluitend op eind der werken Kalverstraat +/- maandag 28 september 2015
- Duur der werken: +/- 2 weken
- Bereikbaarheid: huidig éénrichtingsverkeer A. Putzeysstraat, Gasthuisstraat éénrichtingsverkeer rijrichting komende van Kauterhof naar Gemeenteplein
- Algemeen parkeerverbod: “klein” Doelstraat, Gasthuisstraat, A. Putzeysstraat
- Afsluiten straat: wordt nog meegedeeld

Wegenwerken Putzeysstraat - Gasthuisstraat

 

Kloosterstraat (lus) + Begijnenblokstraat aansluiting met Kerselaarstraat
- Aard der werken: nieuwe asfalt
- Start der werken: aansluitend op eind der werken A. Putzeysstraat + Gasthuisstraat (exacte datum nog niet bekend)
- Duur der werken: 1 dag
- Algemeen parkeerverbod: Kloosterstraat (lus) + Begijnenblokstraat aansluiting met Kerselaarstraat
- Afsluiten straat: 1 dag (exacte datum nog niet bekend)

Wegenwerken Kloosterstraat - Begijnenblokstraat