Lezingavond op 14 juni in Tienen in het kader van Visienota Ruimte Vlaams-Brabant

Hoe gaan we om met onze ruimte op lange termijn?
Voor welke belangrijke keuzes staan we vandaag?

Wonen en economie staan centraal in deze lezingavond.

Iedereen welkom, zonder inschrijving

Afspraak
• Donderdag 14 juni 2018 van 20:00u tot 21:30u
• Oud College Tienen (Broekstraat 31, 3300 Tienen)

Programma
• 20.00 uur: welkomstwoord
• 20.15 uur: korte toelichting over de Visienota Ruimte
• 20.30 uur: spreker Peggy Totté
• 21.00 uur: spreker Tom Coppens
• 21.30 uur: bezoek tentoonstelling & ruimte voor vragen met een glaasje erbij

Peggy Totté, projectleider 'Collectief Bouwen en Dichter Wonen' bij Architectuurwijzer en Voorzitter van de VRP Masterclass 'Kernversterking'.
Ze schets een toekomstbeeld voor het wonen in dorpen. Voorbij het doembeeld van dichter wonen met weinig groen, kleine appartementen en geen eigen tuin. In het nieuwe dorp werken bewoners samen aan erfgoed, groen, voorzieningen en collectieve publieke ruimte.

Tom Coppens is hoofddocent van de masteropleiding stedenbouw en ruimtelijke planning aan de universiteit Antwerpen.
In deze lezing brengt hij een verhaal over het ruimtelijk-economisch beleid van de voorbije decennia dat met monofunctionele zones onze bedrijven uit de kernen heeft gelokt. Met cases uit Brussel en Antwerpen toont hij hoe we opnieuw werk kunnen maken van een productieve stad.