Zuiveringsstation Aquafin te Hoksem

Op 1 augustus start een aannemer met de aanleg van een rioolzuiveringsinstallatie op de hoek van de Kumtichsesteenweg en de Kapittelbergstraat te Hoksem.

Zo zorgt Aquafin, in opdracht van het Vlaamse Gewest, voor de nodige infrastructuur om het huishoudelijk afvalwater te verzamelen en te zuiveren.
Voor Hoksem betekent dit dat het vuile water van 350 inwoners via deze installatie wordt gezuiverd.

De hinder voor het verkeer wordt tot een minimum beperkt.

Voor verdere inlichtingen kan u zich wenden tot de technische dienst.