Herstellingswerken Tommestraat op 5 april 2017

Op woensdag 5 april 2017 worden er herstellingswerken uitgevoerd aan het riooldeksel in het midden van de rijweg van de Tommestraat.
Het gedeelte tussen het kruispunt Doelstraat, Tiensestraat, Ernest Ourystraat en de Pastorijstraat wordt afgesloten voor één dag

Het verkeer wordt omgeleid via de Koning Albertlaan. Het éénrichtingsverkeer wordt dan tijdelijke opgeheven.

De Lijn kan de halte Tommestraat op woensdag 5 april niet bedienen. Vervangende (bestaande) halte in de Ernest Ourystraat.