Openbaar onderzoek ontwerp ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

De gemeenteraad heeft in zitting van 21 februari 2017 deze ontwerp-RUPS voorlopig vastgesteld. De ontwerp-RUPS zijn in hun huidige vorm nog niet definitief. 

Van 13 maart 2017 tot en met 11 mei 2017 organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Gedurende deze periode kan de bevolking aan het gemeentebestuur eventuele bezwaren of opmerkingen overmaken. De ontwerp-RUPS bestaan uit een toelichtingsnota (incl. screeningsnota Plan-Mer-Plicht) en stedenbouwkundige voorschriften. 
     * RUP Jongensschoolstraat: toelichtingsnota - voorschriften & plannen
     * RUP Zavelkuilstraat: toelichtingsnota - voorschriften & plannen

Personen die bezwaren en/of opmerkingen hebben omtrent het ontwerp-RUP worden verzocht deze schriftelijk via een aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan de GECORO, Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden.