Omgevingsvergunning: gemeente start pas op 1 juni

Het schepencollege van de gemeente Hoegaarden heeft, net als 301 andere gemeenten, uitstel gevraagd voor de inwerkingtreding van toepassing van de omgevingsvergunning die normaal gezien op 23 februari 2017 van start zou gaan.

De gemeente zal daarom de huidige procedurele bepalingen m.b.t. stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen blijven toepassen tot 31 mei 2017.

De omgevingsvergunning geldt wel vanaf 23 februari in heel Vlaanderen voor aanvragen bij de Vlaamse overheid of de provincie. Voor dergelijke vergunningsaanvragen zal de gemeente dus toch de nieuwe regels moeten volgen bij haar advies en bij het organiseren van het openbaar onderzoek.

Merk op ! Bepaalde andere nieuwigheden moeten onmiddellijk worden toegepast, ook in gemeenten die uitstel vroegen: zo moeten architecten vanaf 23 februari hun aanvragen digitaal indienen en zullen nog te verlenen milieuvergunningen geen einddatum meer hebben.

Meer informatie: www.omgevingsloket.be