Bekendmaking beslissingen inzake plan-MER-plicht i.k.v. opmaak Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

In kader van het onderzoek tot milieueffectenrapportage bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen :
- RUP begraafplaatsen Meldert en Hoksem
- RUP Brouwerij Loriers
- RUP containerpark
- RUP De Polder
- RUP Jongensschoolstraat
- RUP Pall
heeft de dienst Mer beslist dat de voorgenomen plannen geen aanleiding geven tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 

De screeningsnota's van de RUPS en deze beslissingen zijn hier raadpleegbaar:
RUP begraafplaatsen Meldert en Hoksem: screeningsnota / beslissing MER
RUP Brouwerij Loriers: screeningsnota / beslissing MER
RUP containerpark: screeningsnota / beslissing MER
RUP De Polder: screeningsnota / beslissing MER
RUP Jongensschoolstraat: screeningsnota / beslissing MER
RUP Pall: screeningsnota / beslissing MER