Infovergadering RUP's

Het gemeentebestuur van Hoegaarden bereidt samen met een studiebureau een aantal RUP's voor.  Een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) is een plan waarmee de bestemming van een bepaald gebiedsdeel van een gewestplan of een plan van aanleg  wordt vastgelegd of veranderd (bijvoorbeeld omzetting van agrarische zone naar algemeen nut).  Ook kunnen een aantal stedenbouwkundige voorschriften opgenomen worden in een RUP.

Deze RUP's moeten nog op adviesraden en gemeenteraad geagendeerd worden.  Maar toch wil het gemeentebestuur u nu al inlichten over deze plannen van ruimtelijke ordening.
 
Het betreft volgende RUP's :
- De begraafplaatsen van Meldert en Hoksem
- Containerpark Hoegaarden
- Site Brouwerij Loriers
- Polder
- Site Jongensschoolstraat
- Site Zavelkuilstraat - Hockey en tennis

Op donderdag 9 juni om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis zal het studiebureau dit toelichten op een infovergadering .
U bent van harte welkom.