Bekendmaking openbaar onderzoek rooilijn- en grondinnemingsplan Waversesteenweg - Hoegaarden

Begindatum: 11.12.2015
Einddatum: 11.01.2016
Klik hier voor het bekendmakingsbesluit

Het volledige dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis - dienst ruimtelijke ordening
van maandag tot vrijdag van 9 tot 11.30 uur en op dinsdagavond van 17.30 tot 19 uur.

Bezwaren en opmerkingen moet SCHRIFTELIJK met aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs worden ingediend
bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 3320 Hoegaarden - uiterlijk op 11.01.2016.