Vanaf 22 mei: Openbaar onderzoek provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan stationsomgeving Tienen

U kan de 117 blz nalezen : http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/projecten/stationsomgevingen/stationspark-tienen/index.jsp

Vanaf 22 mei kan u als burger ook uw opmerkingen doorgeven. 
Ook uw gemeentebestuur (aangeschreven als buur van Tienen) zal 'er zich eens op werpen' om te zien of we ons kunnen vinden in de plannen van onze buurgemeente (met station).  Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte.

http://www.tienen.be/stationsparktienen