Openbaar onderzoek
'Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen'

De provincie is gestart met een procedure om de rechtsgeldigheid van het provincieel ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen' te verzekeren. Dit gebeurt op basis van het hersteldecreet van april 2014.

Het openbaar onderzoek van het plan-MER vindt plaats van 20 april 2015 tot en met 20 mei 2015.

U kan hier het plan-MER downloaden.