Versoepeling maatregelen na de Nationale Veiligheidsraad op 13 mei 2020

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 13 mei 2020 om de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus verder af te bouwen naar fase 2. De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be

Wat was al aangepast?

- Alle winkels zijn open
- Bibliotheek blijft werken met afhaaldienst voor bestaande leden (016/76 87 77)
- Buitenschoolse kinderopvang Ferm voorziet opvang voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen, zowel voor leerlingen voor wie de lessen herstarten als voor kinderen van ouders die buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien. Ook kinderen met een moeilijke thuissituatie kunnen terecht in de opvang. De scholen voorzien noodopvang.
- Recyclageparken blijven geopend maar de strenge veiligheidsmaatregelen blijven van kracht. Kringwinkels starten hun werking opnieuw en de kledingcontainers werden teruggeplaatst.- bedrijven die gesloten waren, zijn ondertussen terug opgestart
- Sociaal contact mag met 4 personen, steeds dezelfde personen
- Fysieke activiteiten in openlucht: wandelen, fietsen, joggen, tennissen mag met 3, dus jezelf en 2 coronabuddies op voorwaarde dat je de afstandsregel van 1,5 m respecteert.

Wat verandert er vanaf 18 mei?

- De kappers, de schoonheidsspecialist, de hand- en voetverzorging mogen heropstarten op voorwaarde dat ze enkel op afspraak werken, verplicht een mondmasker dragen en voldoende afstand bewaren.
- De wekelijkse markt wordt vanaf zaterdag 23 mei opnieuw georganiseerd met maximum één bezoeker per 1,5 lopende meter. Verplicht mondmasker voor de standhouders en voor de klanten. Er mag geen drank noch voeding worden geconsumeerd op de markt.
- Reguliere sporttrainingen en lessen van erkende sportverenigingen in openlucht kunnen ook hervat worden met maximaal 20 personen, mits het respecteren van de afstandsregels en verplichte aanwezigheid van een coach/trainer. Cafetaria van clublokalen blijven gesloten. De gemeentelijke sporthal is niet beschikbaar.
- Begrafenis- en huwelijksplechtigheden kunnen georganiseerd worden met maximaal 30 personen mits respect voor de afstandsregels. Het organiseren van een receptie na de ceremonie is niet toegelaten.
- Vanaf 15 mei herstarten de Hoegaardse scholen met 6de, 1ste en 2de leerjaar voor lagere school en enkel 6de jaar voor middelbaar onderwijs. De respectievelijke scholen communiceren hierover met de ouders en de leerlingen. De terugkeer naar school is leuk voor de kinderen, maar ook spannend. De Hoegaardse scholen hebben echt alles in het werk gesteld om de opgelegde veiligheidsvoorschriften nauwgezet op te volgen zodat uw kinderen veilig kunnen herstarten.
De gemeente Hoegaarden heeft gezorgd voor alcogel en de nodige (verplichte) mondmaskers voor alle leerkrachten in de Hoegaardse scholen.

Wat kan/mag nog niet?

- Alle culturele (o.a. kermissen), sportieve, recreatieve en toeristische evenementen blijven verboden en dit voorlopig al tot 30 juni 2020
- Samenscholingen en bijeenkomsten blijven verboden
- Speelpleinen en blijven dicht
- Het mixen van generaties mag nog altijd niet
   

Let wel: de exit verloopt in fasen en bij een eventuele nieuwe piek kunnen de maatregelen altijd worden teruggeschroefd. Fase 3 is voorzien voor 8 juni 2020.

   
Iedereen weet dat het volgen van deze maatregelen essentieel is en heeft de verantwoordelijkheid om deze beslissingen te respecteren. Om te slagen rekenen we op al onze burgers, hun burgerzin en gezond verstand. We hebben al bewezen dat het kon en wij zijn zeer erkentelijk voor de inspanningen die ieder van u doet. Maar het Covid-19 virus is nog altijd aanwezig en gevaarlijk.
We moeten voorzichtig blijven! #Samentegencorona