De dienstverlening van gemeente en OCMW wordt vanaf 4 mei herstart

In uitvoering van dc federale exitstrategie zal ook de gemeente en het OCMW van Hoegaarden haar dienstverlening heropstarten. Omdat het coronavirus nog altijd aanwezig is op ons grondgebied en gevaarlijk blijft, nemen we wel de nodige beschermingsmaatregelen.

• Het digitaal loket (incl. e-mailaanvragen) is de eerste optie voor het afhandelen van vragen.
• Wie naar het gemeentehuis wil komen moet een afspraak maken. U kan ons telefonische permanentie op:
     • sociale dienst: 016/80 87 80
     • de dienst burgerzaken: 016/76 87 68
     • de dienst grondgebiedzaken: 016/76 87 30
     • het wijkkantoor politie: 016/76 87 90 (buiten kantooruren en in het weekend kan u terecht op 016/805 805)
• De buitendeuren van het gemeentehuis blijven steeds gesloten. Bezoekers moeten aanbellen aan de zijdeur. 

We verplichten iedere bezoeker om een mondmasker te dragen en voorzien ook andere beschermingsmiddelen. De gezondheid van onze burgers, personeel en alle andere mensen staat centraal. Tegelijkertijd willen we onze dienstverlening zo veel als mogelijk garanderen.

Volgende dienstverlening zal nog niet herstart worden:
• In gemeentehuis: geen verkoop van zakken/keukenafvalbakjes, geen bedeling rattenvergif, geen kattenvallen, geen gebruik van internet-PC's en geen fotokopieën.
• Voor OCMW: geen smakelijk samen, geen minder mobiele centrale
• Infovergaderingen en zitdagen van derden (Wijkwerken, Huis van het kind, Ondernemersloket, Juridische bijstand, Kadastraal schatter) gaan voorlopig niet door. Ook de zitdag voor het invullen van de belastingen (20 mei) is geannuleerd.

Andere gemeentelijke diensten:
• Blauwe en roze zakken worden verkocht door Carrefour en De Gazet van Hoegaarden
• De bibliotheek is gesloten maar je kan telefonisch of via mail materialen reserveren en afhalen op een afgesproken tijdstip. Meer info afhaalbib
• Het toeristisch infopunt gaat ten vroegste vanaf 1 juni open.
• De gemeentelijke gebouwen en geosite blijven voorlopig ook gesloten. 
• Alle geplande activiteiten tot en met 31 mei 2020 worden geannuleerd.
• Met het wooninfopunt Beter wonen aan de Gete kan je een afspraak maken via 011/69 05 45. Afspraken gaan bij voorkeur door op dinsdag- en vrijdagvoormiddag.
• De benovatiecoach is bereikbaar in de klimaatmobiel voor het gemeentehuis op dinsdagvoormiddag.
• Openbare onderzoeken worden opnieuw opgestart. Ook voor het inzien van een dossier moet je een afspraak maken met de dienst grondgebiedzaken.
• De recyclageparken van Ecowerf blijven open. Ook voor gras, bladeren en snoeihout terug in deze parken. Ons containerpark in de Stationsstraat sluit terug de deuren.
• De maaltijdbedeling en de onderhoudswerken aan het openbaar patrimonium blijven doorlopen.
• De buitenschoolse kinderopvang blijft voorzien in de voor- en naschoolse opvang van schoolgaande kinderen. De scholen voorzien noodopvang en werken aan de heropstart van de lessen voor bepaalde leerjaren vanaf 18 mei 2020.