Gratis noodopvang tijdens de Paasvakantie in de buitenschoolse kinderopvang Ferm.

Tijdens de paasvakantie zal er gratis noodopvang aangeboden worden.
Dit wil zeggen dat Ferm kinderopvang dus uitzonderlijk de standaard tarieven niet zullen aanrekenen, en dat deze 9 vakantiedagen niet gefactureerd zullen worden. Deze afspraak is enkel geldig gedurende de paasvakantie en heeft geen invloed op de normale facturatie voor- en na-schools van de afgelopen weken.

Ook de regels voor wie er wel of niet naar de opvang kan komen in de paasvakantie blijven hetzelfde. Het blijft uiteraard enkel gaan over noodopvang voor gezonde kinderen waarvan ouders in de cruciale beroepen werken, waarvan geen van beide ouders kan thuiswerken of kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Deze opvang kan ook enkel via kthiry@samenferm.be of via telefonisch contact met de verantwoordelijke op 0470/20 60 43 aangevraagd worden en dient zo snel mogelijk te gebeuren.