Ook Fluvius neemt extra maatregelen

1. Fluvius past de dienstverlening in de klantenkantoren verder aan. Van de 30 kantoren blijven er nog dertien open. Het gaat om de kantoren in Aalst, Antwerpen (Hoboken en Deurne), Brugge, Genk, Gent, Ieper, Turnhout, Kortrijk, Hasselt, Leuven, Mechelen en Sint-Niklaas. In de 13 kantoren kunnen hun klanten alleen voor dringende problemen terecht (bv. problemen met budgetmeters of oplaadkaarten). Ze kunnen telefonisch een afspraak maken om langs te komen. Voor alle andere vragen kunnen de klanten hen via e-mail of telefoon contacteren.

2. Ze schorten alle niet-dringende interventies waarbij ze in contact komen met klanten (of collega’s) voorlopig op. Het gaat onder meer om het uitvoeren van aansluitingen en het ombouwprogramma van de digitale meter. Hun diensten brengen de klanten waarbij de afspraken niet doorgaan op de hoogte. Dringende interventies (storingen, dringende indienststellingen en dringende aan- en afkoppelingen) blijven wel doorgaan. Fluvius laat klanten die problemen ervaren met nutsvoorzieningen nooit in de steek. Ze vragen de klanten op voorhand om een gsm-nummer zodat de technicus hem of haar kan vragen om de ruimte waar gewerkt moet worden vrij te maken, zonder zelf in de buurt te komen. Als de klant toch aanwezig moet blijven, vragen ze steeds om anderhalve meter afstand te houden.

3. De meteropnemers gaan voorlopig niet meer op ronde. De klanten waar ze de komende weken langs zouden moeten gaan, ontvangen een brief met de vraag om zelf hun meterstanden door te geven via de website of onze infolijn.

4. Ze schorten alle investerings- en onderhoudswerkzaamheden op. Uiteraard bakenen we de werfzones correct af, zodat de veiligheid van de burgers is gegarandeerd.

5. Ook projecten die passen in het kader van onze ESCO/EDLB-werking zetten ze voorlopig even stop.

6. Ze organiseren verder geen infovergaderingen voor buurtbewoners of werfvergaderingen.

 

Wat wijzigt er niet?

1. Uiteraard blijft Fluvius de continuïteit van de energiebevoorrading en andere diensten verzekeren: de dispatchcentra en de info- en storingslijnen blijven operationeel en ze voeren ook alle herstellingen en dringende interventies aan onze netten uit.

2. Om aan klanten met budgetmeters de nodige gas- en elektriciteitsvoorziening te garanderen verlengen ze de periode waarin niet afgesloten wordt alvast tot 3 april 2020.

3. Niet-dringende werken waarbij een technicus alleen en zonder klanten in de buurt kan werken, voeren ze wel nog uit.

www.fluvius.be