Update bijkomende maatregelen coronavirus

Update - Gemeente Hoegaarden neemt volgende maatregelen tegen het coronavirus:

• Het gemeentehuis en het OCMW sluiten de loketten en werken enkel nog op afspraak voor dringende zaken.  De avondopening wordt afgeschaft tot 3 april.
Een afspraak maken kan:
     • Voor de gemeente: 016/76 87 60 - info@gemhoegaarden.be
     • Voor het OCMW: 016/80 87 80 - socialedienst@ocmwhoegaarden.be

- Voor het kopen van blauwe en roze zakken kan u ook steeds terecht in de Carrefour in Hoegaarden.
- Een huwelijksakte kan enkel in intieme kring (max. 2 getuigen) voltrokken worden.
- De rijlessen en -examens worden opgeschort. Wanneer hierdoor dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, zal aan de betrokken een uitstel worden verleend.
- Alle reizen naar het buitenland worden afgeraden.

• Het wijkkantoor van de politie is van maandag tot vrijdag,
enkel telefonisch bereikbaar  016/76 87 90
In het weekend kan u terecht bij het algemeen nummer 016 805 805

• Het woonzorgcentrum is sinds 12 maart in lockdown. Er is geen bezoek toegelaten. Bewoners en hun contactpersonen / bezoekers zullen we laten communiceren via telefoon en skype. Er worden ook updates van de situatie verspreid via sociale media.

• De scholen schorten hun lessen op, maar voorzien opvang voor kinderen van medisch en openbaar personeel. Ook kinderen voor wie geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen kunnen terecht in de scholen. De gemeentelijke basisschool organiseert de noodopvang enkel nog in de locatie De Polder. Alle ouders werden hierover geïnformeerd.

• De buitenschoolse kinderopvang Ferm blijft voorzien in de voor- en naschoolse opvang van schoolgaande kinderen.
Ook de crèches in Hoegaarden zijn tot nader bericht allemaal open.

• Het gemeenschapscentrum en de sporthal sluiten de deuren. Alle geplande activiteiten worden geannuleerd. Het bloedgeven op donderdag 2 april gaat wel door.

• De openbare bibliotheek sluit vanaf zaterdag 14 maart. Wij zijn niet in staat om op een veilige manier afhaalontleningen in te richten.
     Hou de reeds geleende materialen gewoon bij u thuis.
     Alle geleende materialen werden automatisch en gratis 1 maand verlengd. Zelf verlenging aanvragen is dus niet nodig.

• Het toeristisch infopunt en andere gemeentelijke gebouwen (Paenhuys, Jeugdhuis de Klup, voetbalkantines, ...) sluiten de deuren.  Alle geplande activiteiten worden geannuleerd.

• Alle activiteiten georganiseerd door de gemeente worden geannuleerd. Voorlopig kan de wekelijkse markt in Hoegaarden nog doorgaan, enkel voor voedingskramen en met respecteren van een minimale afstand van 1,5 meter tussen de bezoekers.

• De maaltijdbedeling via het OCMW en de onderhoudswerken aan het openbaar patrimonium blijven doorlopen

• De mindermobielencentrale en Smakelijk Samen worden geschrapt. Er zijn ook geen zitdagen juridisch advies en het kantoor van wijkwerken wordt gesloten.

• De zitdagen van Beter Wonen aan de Gete en Huis van het Kind zijn opgeschort.

• De afvalophaling van Ecowerf huis-aan-huis loopt door.  De intergemeentelijke containerparken in Vlaanderen zijn gesloten.

• Alle recreatieve activiteiten worden afgelast, ook van verenigingen. Activiteiten van jeugdbewegingen en sportclubs worden geannuleerd. 

• In heel België worden pretparken, zwembaden, sportcentra en fitnesscentra gesloten.

Speeltuigen, een speeltuin / grasveld in een park, in een wijk of aan een voetbalveld, kunnen worden gebruikt, door een enkel kind, door broertjes en zusjes samen, door enkele vriendjes die ook samen in een tuin bij iemand thuis zouden spelen. Vermijd dat een grote groep kinderen (meer dan 5) samen gaat spelen, zeker als ze dicht op elkaar spelen, en heel zeker als grootouders of oudere mensen hen begeleiden. Als uit de praktijk blijkt dat hier systematisch te veel kinderen samenkomen, kan de speeltuin alsnog worden afgesloten.

• Alle erediensten worden geannuleerd.  Huwelijken, doopsels en andere vieringen gaan niet door.  De enige uitzondering hierop vormen begrafenissen, weliswaar in beperkte kring.

• Cafés worden gesloten. Restaurants mogen open blijven om maaltijden te laten afhalen of te bezorgen. Er mogen in geen geval mensen ter plaatse eten. Frituren, pizzeria's, ijssalons, kebabzaken en broodjeszaken kunnen verder werken voor zover zij niemand ter plaatse laten eten. Hotels (of B&B's) blijven open, enkel en alleen voor de overnachting. Ontbijt in gemeenschappelijke ruimte is niet toegelaten. Bij het kopen/afhalen van voeding moeten lange wachtrijen vermeden worden en kan een max. aantal toegelaten personen ingevoerd worden.

Kapsalons en schoonheidsspecialisten mogen enkel openen tijdens weekdagen. Ze werken één op één en op afspraak (zonder wachtzaal).

• Commerciële winkels en shoppingcentra blijven open tijdens de week. Alleen apothekers en winkels voor voeding en dierenvoeding mogen ook in het weekend open blijven. Nachtwinkels mogen open blijven. 

Deze maatregelen gelden allemaal tot en met 3 april.
De gezondheid van onze burgers, personeel en alle andere mensen staat centraal. Tegelijkertijd willen we onze dienstverlening zo veel als mogelijk blijven garanderen.

Heb je vragen of praktische hulp nodig, bel naar ons CORONA-callcenter : 016/76 87 60
Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12u en van 13 tot 16u.

Op www.gemeentehoegaarden.be en op onze facebookpagina vind je steeds de meest recente informatie. Check zeker ook: www.info-coronavirus.be of telefonisch via 0800/14689.