Verplichte lockdown woonzorgcentrum Villa Hugardis

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke heeft na overleg met de woonzorgsector beslist om van alle woonzorgcentra de deuren te sluiten voor externe bezoekers. De maatregel gaat van start vanaf donderdag 12 maart 2020 en loopt tot het einde van de paasvakantie (20 april 2020). Deze voorzorgsmaatregel wordt ook toegepast in ons woonzorgcentrum Villa Hugardis.

De boodschap is duidelijk: blijf uit de buurt van oudere en verzwakte personen, tenzij er echt geen alternatieven zijn. Generaties moeten gescheiden blijven. Die boodschap geldt niet alleen voor woonzorgcentra, maar voor de hele samenleving. Onze gezamenlijke plicht is nu om besmetting bij de meest kwetsbaren te voorkomen

Wij trachten tijdens de periode van sluiting, contacten tussen bewoners en bezoekers via telefoon en e-mail (skype) op te zetten. Bezorg ons daarom uw contactgegevens via info@ocmwhoegaarden.be.

Alle communicatie verloopt via onze noodplanambtenaar Linda Cornu, te bereiken op 016/76.87.50 of linda.cornu@gemhoegaarden.be.