Coronavirus

Wat kan je doen?
Met een aantal eenvoudige maatregelen kan u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:
• was uw handen regelmatig
• bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen
• vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)

Vlaamse scholen gaan maandag gewoon open
De Vlaamse scholen zullen maandag gewoon de deuren openen. Er is op dit moment geen reden tot ongerustheid in verband met het coronavirus. Dat is donderdag beslist op een overleg tussen het Departement Onderwijs, het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO). 'De basisregel blijft in voege', meldt de onderwijsminister. 'Zolang iemand geen symptomen heeft, zelfs al bezocht die persoon een risicogebied, mag die persoon gewoon gaan werken of naar school blijven gaan.'
Alleen als een persoon symptomen vertoont, moet hij of zij thuis blijven en de huisarts contacteren. Die zal dan de voorziene procedure volgen. Als er in de toekomst scholen zouden worden gesloten, gebeurt dat altijd op basis van een advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid. In afwachting worden de regels nog eens onder de aandacht van de scholen gebracht.

Begin deze maand werd al gecommuniceerd dat kinderen die uit risicogebied komen en symptomen vertonen, zeven dagen niet naar school mogen. Als kinderen symptomen zouden ontwikkelen tijdens de schooluren, moet de leerkracht hen verwijderen uit de klas en de ouders contacteren. Ook zij mogen daarna zeven dagen niet naar school komen.

FAQ

Laatste nieuws