Tijdelijke beperkingen op het gebruik van leidingwater

Het is verboden om water bestemd voor menselijke consumptie dat wordt geleverd vanuit het openbaar waterdistributienetwerk te gebruiken voor niet-essentiële toepassingen.

Onder niet-essentiële toepassingen vermeld in het eerste lid, worden begrepen:
1° het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers;
2° het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water;
3° het vullen of bijvullen van vijvers;
4° het bevoorraden van fonteinen;
5° het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten, parkings en pleinen;
6° het besproeien van sportterreinen en festivalweiden;
7° het sproeien van velden en weiden;
8° het besproeien van grasvelden, parken en tuinen;
9° het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels.

Lees het volledig besluit de Gouverneur van Vlaams-Brabant.